Poczta Polska. Listonosz wrzuci list polecony do skrzynki. Podpis nie jest konieczny

Listy polecone mogą zostać, z wyjątkami, wrzucone do skrzynki. Paczki i przesyłki kurierskie nie muszą być pokwitowane. To efekt nowych przepisów Prawa pocztowego związanych z epidemią koronawirusa.

By chronić listonoszy przed koronawirusem, Poczta Polska wprowadza kolejne zmiany. Tak jak w sklepach, w urzędach pocztowych zaczęły obowiązywać między 10:00 a 12:00 godziny dla seniorów, kiedy obsługiwani są tylko klienci powyżej 65. roku życia. Ponadto, by chronić listonoszy, zniesiono konieczność pokwitowania przesyłek poleconych, wystarczyło okazać dowód z bezpiecznej odległości, z którego listonosz musiał spisać cztery ostatnie cyfry. Powszechną praktyką, choć nie zaleconą odgórnie, stało się  zostawianie od razu awiza. Teraz dzięki zmianom w Prawie pocztowym, nie będzie to już konieczne. 

Zobacz wideo Czy Poczta Polska jest w stanie przeprowadzić wybory korespondencyjne?

Poczta Polska dostarczy listy polecone do skrzynki

"Poczta Polska wprowadziła jeszcze bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich" informuje w komunikacie Poczta Polska.

Od teraz  w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku.

To oznacza, że listy polecone będą trafiały bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Nie dotyczy to jednak wszystkich rodzajów przesyłek, ponieważ z nowych przepisów wyłączone są przesyłki wysłane do i wysłane przez sądy prokuraturę i inne organy ściągania oraz komornika sądowego. 

Zawieszono również obowiązek pokwitowania odbioru paczek i przesyłek kurierskich. Kurier może je po prostu przekazać uprawnionej do tego osobie. 

Więcej o: