Pensje posłów wzrosną o 40 procent. Projekt już w Sejmie. PiS i opozycja zgodni jak nigdy

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie. Zakłada, że wzrosną wynagrodzenia prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa. Wynagrodzenie będzie też przysługiwało pierwszej damie.
Zobacz wideo Kaczyński: Ministrowie oddadzą nagrody, senatorowie i posłowie z pensją mniejszą o 20 proc.

Projekt przygotowała sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Dotychczas wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie była powiązana z kwotą bazową, corocznie określaną w ustawie budżetowej. Projekt wiąże wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego. Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

Projekt PiS o zmianie wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie. Ile będzie zarabiał prezydent, ile premier?

Ponieważ sędzia Sądu Najwyższego zarabia obecnie minimum 19 986 złotych brutto, a posłowie i senatorowie będą mogli zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego SN, oznacza to, że ich zarobki wzrosną do ok. 12,6 tys. zł brutto (plus diety). W stosunku do obecnych zarobków parlamentarzystów będzie to wzrost zarobków o ponad 40 proc.

Ile zarobiliby konkretni urzędnicy? Jak wynika z projektu, byłyby to następujące kwoty:

  • prezydent: 25 981 zł brutto
  • marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto
  • wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto
  • premier: 21 984 zł brutto
  • ministrowie: 17 987 zł brutto
  • wiceministrowie: 16 988 zł brutto
  • wojewodowie: 14 989 zł brutto
  • wicewojewodowie: 12 990 zł brutto

Pierwsza dama, której pensja wynosiłaby 0,9-krotność wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, otrzymywałaby co miesiąc prawie 18 tys. zł.

Przyjęcie projektu zarekomendowały wszystkie klub parlamentarne. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przyjęła projekt jednogłośnie.

Pensje najważniejszych osób w państwie. "Wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych jest obecnie na niskim poziomie"

Projektodawcy wskazują, że głównym celem nowelizacji jest urealnienie wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. W uzasadnieniu projektu czytamy, że wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych jest obecnie na niskim poziomie, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia, jaki obserwujemy w ostatnich latach. Projektodawcy przypominają, że wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych nie wzrastały w ostatnich latach, a w 2018 roku wynagrodzenia posłów, senatorów i pracowników samorządowych zostały obniżone o 20 procent. Nowe przepisy mają też zniwelować różnicę, jaka powstała w wynagrodzeniu osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą, a osób sprawujących władzę sądowniczą.

Nowelizacja wprowadza też mechanizm dostosowania wynagrodzeń samorządowców do zakresu ich odpowiedzialności, charakteru realizowanych zadań i do faktycznej sytuacji gospodarczej. Projekt przewiduje też, że wysokość subwencji partyjnej będzie uwzględniała między innymi wzrost wynagrodzeń dla pracowników.