Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Jaka jest wysokość świadczenia? Może ulec zmianie już w listopadzie

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma częściowo pokryć koszty wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ile wynosi świadczenie? Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny może przysługiwać: niepełnosprawnemu dziecku, seniorowi i osobie z niepełnosprawnością. Na jakich zasadach można uzyskać takie świadczenie?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje i ile wynosi?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje natomiast:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czternasta emerytura (zdjęcie ilustracyjne)14. emerytura. Kiedy wypłata "czternastki"? Ile wyniesie? [WYLICZENIA]

Zasiłek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek o świadczenie?

O zasiłek pielęgnacyjny można ubiegać się:

  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia.

DLOPOEmerytury stażowe 2021 - najnowsze informacje. Kiedy pojawią się w Polsce?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego weryfikowana jest co trzy lata. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2018 roku, więc zgodnie z zasadą, kwota zasiłku pielęgnacyjnego powinna ulec zmianie w tym roku. Ewentualna nowa wysokość zasiłku obowiązywałaby od 1 listopada 2021 r.

Więcej o: