Jak sprawdzić numer IP komputera?

Aby sprawdzić adres IP naszego komputera należy wykonać  następujące kroki:

1. W systemie Windows klikamy na przycisk Start , a następnie Uruchom (W systemach Windows Vista i Windows 7 należy wpisać komendę z kroku 2. w polu wyszukiwania).

2. W oknie uruchom wpisujemy komendę cmd i akceptujemy klawiszem Enter.

3. Następnie w nowo otwartym wierszu poleceń wpisujemy polecenie ipconfig , a następnie naciskamy klawisz Enter.

4. Wyświetlą nam się informacje na temat naszego aktualnego połączenia z sieciami wraz z informacją na temat naszego adresu IP (IP może być także w informacji Adres IPv4 ).

Przykładowe informacje:

Connection-specific DNS Suffix . : dns.localdomain.com

IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1Sufix DNS konkretnego połączenia: nazwasieci.siec Adres IPv6 połączenia lokalnego. : 1234:5678:9101:1112:1314%15

Sufiks DNS konkretnego połączenia: nazwasieci.nazwa Adres IPv6. . . . . . . . . . . . . . . . . . : abc:123:de4:fg5:hi0%10 Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . . . : 321.000.555.1 Maska podsieci . . . . . . . . . . . . . . : 555.321.000.0 Brama domyślna . . . . . . . . . . . . .: 222.333.444.5

Więcej o: