Windows XP - Jak zrestartować/zamknąć system za pomocą prawego przycisku myszy? Poradnik

Jeśli chcemy uprościć sobie zamykanie / restartowanie systemu operacyjnego / wylogowywanie  - możemy przypisać tę funkcję do menu kontekstowego Mój Komputer, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Oto jak to zrobić.

1 . Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

2 . Otwieramy Notatnik - Start -> Akcesoria -> Notatnik .

3 . Teraz wpisujemy / przeklejamy tu następującą treść:

Windows Registry Editor Version 5.00

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyloguj \command]

@="shutdown -l -f -t 2"

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Restart \command]

@="shutdown -r -f -t 3"

;Add log off option to My Computer(Computer) context menu

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyłącz komputer \command]

@="shutdown -s -f -t 3"

4 . Musimy zapisać plik, np. na Pulpicie, z rozszerzeniem .reg . To bardzo ważne, toteż pamiętajmy o tym nazywając stworzony plik chociażby reg.reg .

5 . Na Pulpicie powinniśmy teraz zobaczyć plik tego typu.

6 . Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy i wybieramy Tak , gdy pojawi się pytanie, czy chcemy dodać tę informację do rejestru.

7 . Zobaczymy, że system dodał ją do rejestru, klikamy OK .

8 . Teraz musimy zrestartować komputer.

9 . Gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy Mój komputer od razu zobaczymy efekty naszej pracy.

Więcej o: