Sposób na nowe auto w firmie

Leasing niejedno ma imię. Ta popularna forma ?posiadania auta w firmie? ma też swoje odmiany. Jedną z nich zaproponował właśnie polski oddział Mitsubishi Motors. Program oparty jest na leasingu operacyjnym, ale ma kilka odmiennych rozwiązań.

W ramach kontraktu nie jest wymagany wkład własny, choć można wpłacić do 30 procent wartości auta. Nie ma również amortyzacji po stronie klienta.

Mimo tego Business Contract działa jak rata leasingowa, nie wliczając się do zdolności kredytowej przedsiębiorcy i umożliwiając standardowe korzyści podatkowe.

W miesięczny całkowity koszt wliczony jest także kompleksowy serwis – przeglądy, naprawy, wymiana i przechowywanie opon oraz program Mitsubishi Pomoc – telefoniczne wsparcie w razie wypadku, stłuczki lub jakichkolwiek problemów z samochodem. W ramach tego programu przeglądy, wymiana opon czy naprawy są aranżowane telefonicznie i organizowane przez Centrum Obsługi Kierowcy.

Gdzie są różnice?

Taki kontrakt można zawrzeć na okres 2 lat. To dość krótki okres czasu, bo standardem na rynku w ofertach leasingowych jest 3-5 lat. I po upływie tych dwóch lat już można wymienić auto na nowy model. Nie jest to bez znaczenia, w sytuacji kiedy największa utrata wartości nowego auta zazwyczaj wynosi właśnie 2 lata.

W kontrakcie w każdym momencie można przedłużyć lub skrócić umowę – zależy to tylko od potrzeb i decyzji klienta. Maksymalny czas trwania umowy to 5 lat, a maksymalny limit kilometrów to 210 000 km.

Zdaniem Mitsubishi rata w ramach Business Contractu jest nawet o 50 procent niższa niż w tradycyjnych ofertach leasingowych. Wynika z różnicy pomiędzy wartością początkową a wartością pojazdu na zakończenie kontraktu. Ponieważ utrata wartości samochodów marki Mitsubishi w określonym czasie jest zdecydowanie niższa, aniżeli w konkurencyjnych markach, dlatego też wysokość raty w wariancie Basic może być tak niska – mówi Kinga Lisowska z Mitsubishi Motors.

W przypadku najczęściej wybieranego przez właścicieli firm modelu Mitsubishi Outlander w 3-letnim kontrakcie w wariancie Basic z limitem przebiegu 75 000 km, miesięczna rata zaczyna się od 990 zł netto- informuje Mitsubishi.

Program o nazwie Business Contract jest adresowany do osób prowadzących działalność gospodarczą lub do spółek prawa handlowego, prowadzących działalność od minimum 12 miesięcy, które chcą uniknąć opłaty wstępnej i mają na celu obniżenie zobowiązań podatkowych i miesięcznych zobowiązań z tytułu posiadania samochodu.

Jak działa leasing operacyjny?

Przypomnijmy, że definicja leasingu operacyjnego mówi, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz ewentualnie opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.