Kiedy powstał internet? Test wiedzy o najważniejszych wynalazkach

1 / 12

Kto wynalazł dynamit?

2 / 12

Kiedy powstał internet? Za jego początki uznaje się datę:

3 / 12

Kto wynalazł telefon? Uznaje się, że był to:

4 / 12

Kto wynalazł żarówkę?

5 / 12

Kto wynalazł termometr?

6 / 12

Pierwszy komputer na świecie to:

7 / 12

Samuel Morse zbudował pierwszy:

8 / 12

Pierwszy piorunochron zbudował:

9 / 12

Kto wynalazł maszynę parową?

10 / 12

Za współtwórcę radia obok Nikoli Tesli uznaje się:

11 / 12

Kiedy wynaleziono koło?

12 / 12

Odkrywca penicyliny to: