Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

2.3 NBP zajmuje się między innymi emisją pieniędzy, które mamy w portfelach, dbaniem o rezerwy państwa na czarną godzinę (także ponad 100. tonami złota!), obsługuje polski budżet. W ramach Narodowego Banku Polskiego działa Rada Polityki Pieniężnej, czyli grupa mędrców, którzy mogą wpływać na wysokość oprocentowania w bankach. Ważnych instytucji nadzoru dopełnia Komisja Nadzoru Finansowego.

Mechanizmy rynkowe II: cz. 3 z 3