Alior Bank SA

(ALR) 49,5000 -0,8400 -1,67% 03.10.2023 17:01
Kurs odniesienia: 50,3400
Kurs otwarcia: 50,3600
Min 1D: 48,9600
Max 1D: 50,4400
Wolumen obrotu: 185 105
Wartość obrotu: 9 191 380,0000
Liczba transakcji: 2 550
Stopa zwrotu 1R: 111,99%
Min 1R: 23,3500 03.10.2022
Max 1R: 59,3800 10.08.2023
Wybrany okres: 03.10.2023
-
1D
1T
1M
3M
6M
1R
5L
MAX

Wiadomości - giełda

Alior - jeden z najnowocześniejszych podmiotów w polskim sektorze bankowym

Historia Alior, czyli jak to się wszystko zaczęło

Alior Bank jest stosunkowo nowym podmiotem, ale bardzo nowoczesnym. Idea jego powstania zrodziła się w 2007 r. Koniecznym było jednak pozyskanie inwestora, który wniesie 1,5 mln kapitału, co ostatecznie się udało po otrzymaniu w dniu 1 września 2008 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i w dniu 17 listopada 2008 r. Alior Bank rozpoczął działalność. Alior Bank powstał jako instytucja o dość uniwersalnym charakterze, albowiem swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jako pierwszy w Polsce uruchomił proces wideoweryfikacji przy zakładaniu rachunków osobistych i internetowy proces kredytowy polegający na możliwości otrzymania kredytu online. Była to innowacja na skalę światową. Utworzono też pierwszy w kraju bank internetowy o nazwie Alior Sync, co miało miejsce w 2012 r. W dniu 1 września 2014 r. Alior Bank przejął Kasę Oszczędnościowo - Kredytową im. Św. Jana z Kęt. W dniu 19 lutego 2015 r. doszło do nabycia ponad 97% akcji banku Meritum. Natomiast fuzja przeprowadzona pomiędzy tymi bankami w dniu 30 czerwca 2015 r. spowodowała, że powstał jeden podmiot o nazwie Alior Bank S.A. W dniu 27 stycznia 2016 r. miało miejsce kolejne przejęcie Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Następnym znaczącą datą w historii tej instytucji jest luty 2016 r., kiedy to Narodowy Bank Rumunii zarejestrował oddział Alior Banku jako zagraniczną instytucję kredytową. W późniejszym okresie na terenie Rumunii bank ten wprowadził swoją markę w postaci Telekom Banking i T - Mobile Romania. Do następnego przejęcia kolejnej instytucji bankowej dochodzi w dniu 1 czerwca 2016 r. Wtedy to przejął Powszechną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową. Następna fuzja, tym razem z wydzieloną częścią Banku BPH, miała miejsce w dniu 25 marca 2017 r. Natomiast w dniu 1 kwietnia 2019 r. Alior Bank przejął Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową Jaworzno.

Alior i jego notowania

Alior Bank jest notowany na giełdzie. Notowania giełdowe są zestawieniem cen papierów wartościowych i towarów. Są one ogłaszane w wykazie zawierającym ceny towarów, które przynoszą posiadaczom zyski. Dochody te są stałe, jeśli mówi się o obligacjach, lub zmienne jak to ma miejsce w przypadku akcji czy udziałów w spółkach. Kursy ustala się codziennie po zestawieniu ze sobą podaży i popytu na poszczególne papiery wartościowe. Natomiast kursem wyjściowym jest kurs z dnia poprzedniego. Dlatego warto śledzić Alior i notowania, jeśli planuje się inwestowanie w jego akcje. Alior i GPW. Jak plasuje się Alior na warszawskiej giełdzie? Alior na GPW, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych, pojawił się w dniu 14 grudnia 2012 r., a już w 2013 r. w plebiscycie GPW podmiot ten uzyskał "Nagrodę GPW 2013". Natomiast od 2014 r. akcje tego banku wchodzą w skład indeksu WIG20, które łączą największe i najbardziej płynne spółki.

Alior i dywidenda

Dywidenda jest istotnym zagadnieniem dla znacznej części inwestorów, którzy liczą na możliwość zarobienia nie tylko na cenach akcji. Jest to bowiem zysk netto po opodatkowaniu, który wypłacany jest akcjonariuszom i wspólnikom. Prawo do otrzymania takich pieniędzy jest jednym z podstawowych, które mają. Nie cały zysk musi być przeznaczony na wypłatę dywidend - może to być też część. Jeśli dochodzi do wypłaty, to informacja o tym podawana jest w mediach i na stronach internetowych podmiotu, którego dotyczy. W przypadku zaś Alior, dywidenda nie była wypłacana od debiutu na giełdzie.

Alior - jak kupić akcje?

Niektórzy inwestorzy śledzą losy Alior i jak kupić akcje tego banku. Żeby dokonać zakupu akcji, należy na początek poszukać domu maklerskiego lub brokera. Dobrze jest poszukać, a nie decydować się na pierwszego lepszego, ponieważ od maklera lub brokera zależą np. ceny opłat za transakcje. Następnie należy założyć rachunek maklerski, wpłacić pieniądze i dokonać zakupu wybranych akcji.