PKO BP SA

(PKO) 34,5900 -0,6900 -1,96% 22.09.2023 17:04
Kurs odniesienia: 35,2800
Kurs otwarcia: 34,9500
Min 1D: 34,4500
Max 1D: 35,2100
Wolumen obrotu: 1 889 014
Wartość obrotu: 65 767 050,0000
Liczba transakcji: 5 892
Stopa zwrotu 1R: 48,14%
Min 1R: 21,4700 10.10.2022
Max 1R: 40,6600 31.07.2023
Wybrany okres: 22.09.2023
-
1D
1T
1M
3M
6M
1R
5L
MAX

Wiadomości - giełda

PKO BP - od Pocztowej Kasy Oszczędności do jednego z najprężniejszych banków w Polsce

PKO BP, czyli Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - rys historyczny

Początek historii PKO BP ma miejsce w 1919 r., kiedy to powstała PKO, czyli Pocztowa Kasa Oszczędności. Doprowadził do tego dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. We wcześniejszym okresie obowiązywała waluta w postaci marki polskiej, którą chciano wymienić na polski złoty. Dlatego też postanowiono o utworzeniu tego banku. W czasie II wojny światowej bank funkcjonował w Generalnej Guberni i podlegał niemieckim władzom okupacyjnym. W 1948 r. zlikwidowano Pocztową Kasę Oszczędności, a w jej miejsce utworzono Powszechną Kasę Oszczędności, która przejęła cały majątek swojego poprzednika. W 1968 r. powstaje znane powszechnie logo stylizowane na skarbonkę. W 1975 r. PKO zostaje przejęte przez NBP. W późniejszym czasie powstaje decyzja o wydzieleniu z niego PKO BP. W dniu 18 stycznia 2000 r. Powszechna Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, czyli Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Bank ów kontrolowany jest przez Skarb Państwa z uwagi na udział akcji, które posiada. PKO BP ma największą ilość placówek w kraju, ponieważ liczy sobie ponad 1000 oddziałów.

PKO BP - notowania

PKO BP ma notowania na giełdzie, które cieszą się sporym zainteresowaniem inwestorów. Jest jedną z największych instytucji nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo - Wschodniej. Ma oferty nie tylko dla osób fizycznych, ale również małych i średnich przedsiębiorstw, czy dużych korporacji, co sprawia, że posiada szerokie grono klientów. Swoje usługi oferuje również podmiotom samorządowym takim, jak gminy, powiaty i województwa.

PKO BP SA i GPW. PKO częścią WIG20

PKO BP na GPW, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało w listopadzie 2004 r. Wyemitowano znaczną ilość akcji, z których ok. 30% znajduje się w posiadaniu Skarbu Państwa. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski należy też do tych spółek akcyjnych, które należą do indeksu WIG20. Indeks giełdowy WIG20 to zestawienie największych spółek akcyjnych, w którym brane są pod uwagę ceny zawartych transakcji. Pierwsze notowania WIG20 pojawiły się w kwietniu 1994 r.

PKO BP i dywidenda - czy była wypłacana?

Dywidenda pozwala inwestorom zarabiać na akcjach. Jeśli jest wypłacana przez określoną spółkę, akcjonariusz otrzymuje pewien udział w wypracowanym przez spółkę zysku. Poza tym zarabiać można również na wzrostach cen akcji. Może też być wypłacana od udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikom spółki komandytowo - akcyjnej. W przypadku PKO BP dywidenda wypłacana była co roku od 2004 r. za wyjątkiem lat: 2014 - 2016 i 2019 oraz 2020.

PKO BP - jak kupić akcje?

Wielu inwestorów interesuje się PKO BP i jak kupić akcje, ponieważ spółka ta ma ugruntowaną, silną pozycję na rynku. Jest jednocześnie jednym z największych banków. Możliwość nabycia papierów wartościowych tego podmiotu istnieje wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich, w których należy otworzyć rachunek maklerski i wpłacić depozyt w odpowiedniej wielkości. Istnieje również możliwość zakupu akcji w bankach. Niektórzy brokerzy również oferują opcję ich nabycia.