Droga oczyszczająca powietrze

Profesor Jos Brouwers z holenderskiej Politechniki Eindhoven przedstawił materiał na betonową kostkę brukową, który oczyszcza powietrze z tlenków azotu - trujących składników samochodowych spalin.

Beton ma domieszkę tlenku tytanu, który jest katalizatorem fotorozkładu tlenków azotu. Dodatkowo, ma właściwości antybakteryjne i samoczyszczące (używa się go też do powlekania szkła, aby padające promienie UV rozkładały zanieczyszczenia organiczne), więc taki chodnik nie będzie porastał glonami i do utrzymania na nim porządku wystarczy deszcz zmywający co jakiś czas resztki. Testy porównawcze przeprowadzone na powierzchni 1000 metrów kw. chodnika potwierdziły, że nowa kostka obniża poziom tlenków azotu w powietrzu o 25-45%.

Materiał nie jest bardzo drogi. W porównaniu do zwykłego betonu, z którego wytwarza się kostkę brukową, to wzrost o 50% ceny, zaś materiał nie jest zasadniczym kosztem. Nadaje się również do wytwarzania płyt betonowych na drogi, okładzin elewacyjnych budynków, a nawet może być mieszany z asfaltem.

[via ScienceDaily ]

Tomasz Andruszkiewicz

Więcej o: