Przymusowe reklamy w MacOSX?

Amerykańskie Biuro Patentowe otrzymało w czwartek patent pt. "Reklamy w Systemie Operacyjnym".

Patent szeregu wynalazców, z których jako pierwszy wymieniony został prezes Apple: "Jobs; Steven;" to kontynuacja patentu złożonego rok temu. Zatytułowany jest "Reklamy w systemie operacyjnym". Pierwotny patent obejmował możliwość "przejęcia systemu przez reklamę na ograniczony czas", także wyłączenie działania jednego lub więcej urządzeń na czas wyświetlania reklamy (zapewne klawiatury i myszy), a nawet "umieszczanie zawartości reklamowej w używanej aplikacji", co budziło przerażającą wizję reklam wpisujących się do aktualnie edytowanego przez użytkownika dokumentu.

Kontynuacja zachowuje możliwość "wyłączenia jednej lub więcej funkcji" systemu na czas prezentowania reklamy. Zniknęły za to zapisy mówiące: "Wyłączenie funkcjonalności może spowodować, że urządzenie przestanie reagować na działania użytkownika". Pojawił się także projekt menu, które pozwoliłoby użytkownikowi wybrać czas oglądania reklam - tak aby było to dla niego możliwie wygodne (lub raczej jak najmniej niewygodne).

Uzasadnienie pomysłu jest następujące:

Prezentowanie reklam może być elementem strategii, która pozwoli użytkownikowi uzyskać dobro lub usługę, takie jak system operacyjny, za darmo lub po zmniejszonym koszcie.

Innymi słowy, możemy się spodziewać, że któraś z przyszłych wersji Mac OSX będzie dostępna za darmo, za to z reklamami. Pozostaje mieć nadzieję, że nadal istnieć będzie wersja wyżej płatna dla tych, którzy woleli by reklam uniknąć.

[via The Register ]

Maciej Starzycki

Więcej o: