Wielkopolska Internetowa C.D.

Dwie z firm, które zakwalifikowały się do II etapu negocjacji w projekcie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, zostały jego oficjalnymi partnerami. INEA i ASTA-NET zainwestują 60 milionów złotych w budowę infrastruktury.

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS) jest finansowany z funduszy unijnych; do końca czerwca 2013 roku swoim zasięgiem ma objąć wszystkie gminy wielkopolskie. Obecnie trwają prace projektowe i II tura negocjacji z wykonawcami projektu. Kluczową sprawą projektu jest infrastruktura - sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna razem z węzłami. Umowa podpisana 3go grudnia zobowiązuje INEĘ i spółkę ASTA-NET do zainwestowania 60 milionów w jej rozbudowę. Udział środków unijnych w projekcie wynosi około 85% , co oznacza w praktyce, że nie będzie on realizowany ze środków samorządowych, tylko z wkładu własnego inwestorów i pieniędzy z UE. Służyć natomiast będzie samorządom i instytucjom publicznym: prywatne firmy, przy udziale pieniędzy z UE wybudują dla samorządów infrastrukturę łączności we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów, w zamian za to dostaną możliwość na szeroką, obejmującą całą Wielkopolskę, skalę prowadzenia usług komercyjnych. Całkowity koszt projektu netto to 368 mln złotych.

Czy dzięki temu hasło "Internet w każdym polskim domu" stanie się ciałem? Jeszcze trochę i ten punkt "wypadnie" na stałe z programów wyborczych partii; czego sobie i Wam życzę.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: WSS

Źródło: INEA-informacja prasowa

Jarosław Senator

Więcej o: