Więcej osób czerpie wiadomości z Internetu niż z gazet

Organizacja Pew Research przedstawiła swój najnowszy raport dotyczący amerykańskiego dziennikarstwa. Wynika z niego, że w 2010 roku po raz pierwszy więcej osób czerpało wiadomości z Internetu, a nie z "mediów tradycyjnych".

Nowy raport Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism dotyczy wyłącznie dziennikarstwa amerykańskiego, ale na jego podstawie można wnioskować, że wcześniej czy później trend dotrze także do nas. Z raportu wynika , że rok 2010 był przełomowy dla Internetu pod dwoma względami. Po pierwsze - więcej osób korzystało z Sieci jeśli chodzi o zdobywanie najnowszych wiadomości, niż z gazet papierowych (odpowiednio 46- i 40%). Po drugie zaś - nakłady ponoszone na reklamę po raz pierwszy były większe w internecie, niż w gazetach.

Raport sporządzony został na podstawie ankiet przeprowadzonych telefonicznie wśród ponad 2200 Amerykanów w wieku powyżej 18 lat.

Więcej o: