Naukowcy przewidzieli gdzie ukrywa się Osama ben Laden

Jak podaje Science Mag, naukowcy z wydziału geografii University of California in Los Angeles (UCLA) przewidzieli gdzie będzie ukrywał się wódz Al-Kaidy.

Zespół pod kierownictwem Thomasa W. Gillespiego i Johna A. Agnewa to nie analitycy wywiadu ale geografowie i ekolodzy. Do przewidzenia, gdzie może się ukrywać ben Laden użyli wiedzy o modelowaniu nisz ekologicznych dla wymierających gatunków.

Dla "Gatunku Osamy b. L." naukowcy zapostulowali takie wymagania:

- nie przyciągać do siebie uwagi - to wykluczało osady, wsie i małe miasta;

- cywilizowane warunki i dostęp do opieki medycznej - co wykluczało odległe jaskinie na dzikich obszarach;

- bliskość do ostatniego zarejestrowanego punktu pobytu - im dalsza podróż, tym większe szanse, że ktoś zaobserwuje ściganego;

- schronienie musi pomieścić grupę osób z których jedna ma ok. 190cm wzrostu;

- schronienie musi być dyskretne - widok z powietrza przesłoniony przez drzewa, wysokie ściany dookoła.

Do modelowania naukowcy wykorzystali model migracji gatunków ptaków pomiędzy wyspami archipelagów, rolę wysp spełniały osiedla większe niż 10000 metrów kwadratowych w których można się ukryć.

Naukowcy przewidzieli, że Osama ben Laden z prawdopodobieństwem 98% przebywa w Pakistanie, w regionie Kurram, a z prawdopodobieństwem 86,6%, że jego kryjówka znajduje się w jednym z Obszarów Plemiennych (niezależnych od administracji rządowej Pakistanu obszarów rządzonych przez lokalne plemiona pasztuńskie).

Posiłkując się obrazami satelitarnymi badacze wskazali nawet kilka prawdopodobnych budynków w mieście Parachinar w regionie Kurram, wraz z postulatem aby służby specjalne sprawdziły hipotezy ukrywania się ben Ladena właśnie tam.

Te prognozy okazały się nietrafne, ale Osama ben Laden został zlokalizowany w podobnym budynku w Abbottabadzie w tym samym regionie.

[za ScienceInsider , " Finding Osama ben Laden "]

Więcej o: