joint quantum instutite

  • Nowy rodzaj grawimetru

    Nowy rodzaj grawimetru

    Naukowcy z Uniwersytetu Maryland zaprojektowali nowy rodzaj grawimetru, czyli urządzenia do pomiaru zmian pola grawitacyjnego.

    Leszek Karlik