matematyka

  • Ataki terrorystów można przewidzieć

    Krwawe epizody współczesnych konfliktów można opisać wzorem matematycznym. Sztabowy komputer będzie ostrzegać żołnierzy przed rosnącym prawdopodobieństwem...

    Łukasz Partyka