"Solidarność" idzie na wojnę z Żabką. Poszło o "pocztowe sklepy", czyli o handel w niedzielę

Związkowcy idą na wojnę, a Poczta Polska jasno komunikuje, że Żabki to nie poczty. Dodaje jednak, że mogą nimi być w świetle prawa.
Sklep sieci Żabka w Toruniu. Sklep sieci Żabka w Toruniu. Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl

Żabki mają pracować w niedziele objęte zakazem handlu

Wydawało się, że Żabka znalazła prosty sposób na to, by jej placówki mogły być legalnie otwarte w niehandlowe niedziele. Sklepy mają funkcjonować jako placówki pocztowe, korzystając z faktu, że w 2015 roku ówczesny właściciel sieci podpisał z Pocztą Polską umowę na świadczenie usług pocztowych.

Każda Żabka, w której można odebrać przesyłkę pocztową, miałaby więc mieć możliwość bycia otwartą w siódmym dniu tygodnia, także te z ograniczonym dostępem do możliwości zrobienia zakupów. Wydawałoby się, że jest to logiczna konkluzja, zgodna z ustawą o zakazie handlu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakazie handlu w niedziele. - Jestem bardzo wzruszony, że w takiej uroczystej formule złożył pan podpis pod ustawą - komplementował prezydenta szef 'Solidarności' Piotr Duda (na zdjęciu z lewej). Z prawej przedstawiciel wnioskodawców Alfred Bujara Warszawa, 30 stycznia 2018 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakazie handlu w niedziele. - Jestem bardzo wzruszony, że w takiej uroczystej formule złożył pan podpis pod ustawą - komplementował prezydenta szef 'Solidarności' Piotr Duda (na zdjęciu z lewej). Z prawej przedstawiciel wnioskodawców Alfred Bujara Warszawa, 30 stycznia 2018 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

"Solidarność" zleci analizy prawne

NSZZ "Solidarność" ma jednak w tej kwestii zupełnie odmienne zdanie. Związek zawodowy, który był inicjatorem zakazu niedzielnych zakupów uważa, że działanie Żabki nie powinno mieć miejsca.

- W związku z próbą obchodzenia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" oświadcza, że zleci odpowiednie analizy prawne w tym zakresie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, związek będzie wnioskował o znowelizowanie ustawy mające na celu wyeliminowanie karygodnych praktyk tego typu - stwierdza w oświadczeniu Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń.

Zdaniem Alfreda Bujary Żabka nie szanuje własnych pracowników i prawa, a jej działalność mająca na celu handel w niedzielę jest niedopuszczalna. Stwierdzenie o tym, że "S" będzie domagać się nowelizacji w przypadku gdy okaże się, że działalność Żabki jest legalna, można zaś uznać za swoiste wykopanie topora wojennego.

Placówka Poczty Polskiej w Warszawie Placówka Poczty Polskiej w Warszawie Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Poczta Polska znacznie łagodniejsza

Tymczasem Poczta Polska wypowiada się znacznie łagodniej.

Chociaż zdecydowanie stwierdza, że sklepy Żabki nie są placówkami pocztowymi wskutek współpracy z Pocztą w świetle ustawy Prawo Pocztowe, to jednak nie wyklucza, że mogą mieć taki status wskutek współpracy z innym operatorem pocztowym. Poczta dodaje też, że w Żabkach dochodzi tylko do wydawania przesyłek, więc nie ma tu mowy o tym, by Żabka prowadziła działalność agencyjną (a więc była agencją pocztową).

Poczta Polska Poczta Polska Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl

"Umowa Poczty Polskiej nie ma cech umowy agencyjnej"

"Pragniemy podkreślić, że umowa Poczty Polskiej o współpracy z Żabką nie ma cech umowy agencyjnej (pośredniczenie przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie / albo do zawierania umów w imieniu Poczty Polskiej), gdyż w zewnętrznych punktach odbioru dochodzi jedynie do wydania przesyłek (ostatnia faza realizacji usługi, na którą to usługę umowę zawarł nadawca). Tym samym nie dochodzi do zawierania umów na rzecz lub w imieniu Poczty Polskiej - stąd też nie powinno być nawet domniemania, że sklepy Żabka funkcjonują w obszarze agencyjnym Poczty Polskiej" - czytamy w oświadczeniu Poczty Polskiej. 

Sklep Żabka Sklep Żabka %Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl

Żabka: Nasze działania są zgodne z prawem

Jak całą sprawę komentuje Żabka. Biuro prasowe firmy przesłało nam oświadczenie, które przytaczamy w całości: 

Sklepy Żabka mogą działać w niedziele objęte ograniczeniami, ponieważ franczyzobiorcy korzystają z dopuszczonej przez ustawę możliwości prowadzenia sprzedaży osobiście. To element wyrównywania szans drobnych przedsiębiorców w konkurencji z handlem wielkopowierzchniowym, który ustawodawca postanowił zawrzeć w nowych przepisach. O otwarciu sklepu każdorazowo decyduje franczyzobiorca.

Niezależnie od tego, większość sklepów Żabka ma status placówki pocztowej w rozumieniu prawa, ze względu na umowy zawierane z operatorem pocztowym już od 2012 roku. Umowy te są związane ze świadczeniem usług, takich jak nadawanie i odbiór przesyłek. O konsekwentnym rozwijaniu tych usług Żabka Polska informowała w minionych latach wielokrotnie. Wbrew niektórym sugestiom pojawiającym się w mediach, firma Żabka Polska nie podejmowała w ostatnich miesiącach żadnych działań zmierzających do zmiany statusu sklepów i tworzenia placówek pocztowych. Taki status większość sklepów Żabka ma już od kilku lat w konsekwencji zawartych przez franczyzobiorców umów i obowiązujących przepisów prawa pocztowego. Wielu franczyzobiorców skierowało do Żabki zapytania, czy status placówki pocztowej, wynikający z ich umów z operatorem pocztowym, jest tożsamy z definicją placówki pocztowej zawartą w Ustawie o zakazie handlu. Analiza prawna potwierdziła to jednoznacznie i taka informacja została przekazana franczyzobiorcom. Zgodnie z obowiązującym prawem, w punktach sprzedaży o statusie placówki pocztowej, nie obowiązują ograniczenia dotyczące handlu w wybrane niedziele.

Franczyzobiorcy, jako przedsiębiorcy, mogą korzystać ze wszystkich możliwości prowadzenia działalności, które są zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym nie widzimy powodu, dla którego działania zgodne z prawem miałyby budzić zastrzeżenia organów kontrolnych.

Więcej o: