Sąd UE: Od teraz "Mc" tylko dla McDonalda

Przedrostek "Mc" lub "Mac" nie może być wykorzystywany dla produktów żywnościowych lub napojów innych firm niż McDonald's - orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Zdaniem Sądu, żywność z przedrostkiem "Mc", szczególnie podawana w barach szybkiej obsługi, mogłaby być niesłusznie kojarzona z McDonald's, a przez to uważana za atrakcyjniejszą. Renoma i prestiż amerykańskiej spółki byłaby wówczas wykorzystywana bez żadnej rekompensaty finansowej.

Maccoffee i McDonald

Sprawa zaczęła się w 2008 r., gdy spółka Future Enterprises z Singapuru zgłosiła do rejestracji unijny znak towarowy maccoffee. Dwa lata później zgłoszenie zostało przyjęte przez EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
McDonald's zareagował na to, wnosząc o unieważnienie proponowanego przez firmę z Singapuru znaku towarowego. Amerykańska spółka powołała się przy tym na swój zarejestrowany wcześniej unijny znak towarowy mcdoland's oraz na 12 innych znaków towarowych, które zawierały elementy słowne "Mc" lub "Mac", np. McFish, McFlurry czy Big Mac.

W 2013 r. EUIPO uwzględnił wniosek prawników McDonald's i unieważnił wydaną wcześniej zgodę Future Enterprises. Urząd uznał, że konsumenci mogliby dopatrywać się związków między spornymi znakami towarowymi, a Future Enterprises może w ten sposób czerpać nienależną korzyść z renomy nazwy McDonald's.

Nie można korzystać z prestiżu McDonald's

Future Enterprises nie podała się i wniosła sprawę do unijnego sądu o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO. Argumentowała, że znaki maccoffee i mcdoland's nie są podobne, dodatkowo inaczej się je wymawia.

We wtorek wyroku sąd UE nie pozostawił złudzeń, oddalając skargę Future Enterprises i utrzymując w mocy opinię EUIPO. Sąd uznał, że analizowane znaki są podobne pod względem fonetycznym oraz wizualnym.

- Jest wysoce prawdopodobne, że maccoffee korzysta z atrakcyjności, reputacji i prestiżu McDonald's. Bez żadnej rekompensaty finansowej wykorzystuje działania marketingowe włożone przez spółkę McDonald's w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jej znaku towarowego - napisał w uzasadnieniu Sąd UE.

Więcej o: