Rosja w coraz gorszym położeniu. W 2017 roku wyczerpie się Fundusz Rezerw

Z powodu zbliżających się wyborów Kreml nie zamierza ograniczać wydatków państwa. Dlatego by pokryć deficyt budżetowy, Rosja w przyszłym roku wyczerpie środki Funduszu Rezerw.

Fundusz Rezerw to jeden z dwóch tzw. funduszy suwerennych. Do końca 2016 roku Kreml wyda z niego 980 mld rubli, czyli 15,3 mld dolarów. W 2017 roku Fundusz Rezerw zostanie wyczerpany.

Drugim funduszem suwerennym Rosji jest służący łataniu braków w systemie emerytalnym Fundusz Dobrobytu Narodowego i rząd rosyjski także do niego będzie musiał sięgnąć. Z propozycji rosyjskiego ministerstwa finansów wynika, że w 2017 roku będzie to 783 mld rubli (12,2 mld dolarów), czyli jedna szósta zasobów funduszu. W 2018 roku budżet państwa zasili kolejne 883 mld rubli (13,6 mld dolarów) z Funduszu Dobrobytu Narodowego - podaje Reuters.

Reuters zauważa, że władze rosyjskie od dłuższego czasu wiedziały, że środki w Funduszu Rezerw, który na początku roku 2014 wynosił 87 mld dolarów wyschną około 2017 roku. To, że nie udało się temu przeciwdziałać świadczy o tym, że nie znaleziono źródła oszczędności lub alternatywnego sposobu finansowania.

Fot. ShutterstockFot. Shutterstock  Fot. Shutterstock

Deficyt rośnie, a wybory blisko

W tym roku Rosja przeżywa drugą już recesję w ciągu ostatnich sześciu lat, rośnie deficyt budżetowy za sprawą m.in. pikujących od 2014 roku cen ropy naftowej oraz sankcji nałożonych na Moskwę po agresji na Krym.

By łatać niedobory budżetowe, Rosja musi sięgać do rezerw z funduszy krajowych i pożyczek. W ciągu trzech lat zadłużenie wewnętrzne ma zwiększyć się czterokrotnie, z 300 mld do 1,29 bln rubli.

Kreml nie zamierza na razie ograniczać wydatków, zbliżają się tam bowiem wybory parlamentarne, we wrześniu br. i prezydenckie, w 2018 roku. Wydatki mają wynieść 15,87 bln rubli (245,7 mld dolarów) w ciągu najbliższych trzech lat.

Rosja ogranicza megaprojekty

W 2008 roku Rosja przekształciła Fundusz Stabilizacyjny w Fundusz Rezerw i Fundusz Dobrobytu Narodowego. Około jedna trzecia drugiego z nich przeznaczona jest na finansowanie wielkich projektów rządowych, m.in. Nord Stream 2, gazoporty, gazociągi do Chin czy projekty wydobywcze. W sytuacji, gdy z jego środków trzeba pokrywać deficyt budżetowy, cześć projektów dostanie mniejsze dofinansowanie.

Więcej o: