Podatek CIT 2016

Czym jest podatek CIT?

Podatek CIT (Corporate Income Tax) to inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek bezpośredni, który odprowadzany jest od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, które posiadają osobowość prawną i przysługuje im zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

Podstawa opodatkowania dla osób prawnych wynosi 19%. Dotyczy on dochodów większości osób prawnych, a także dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. W przypadku, jeśli mamy do czynienia z przychodami uzyskanymi na terytorium Polski przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, stawka podatkowa wynosi 20% lub 10% (w zależności od tego z jakim rodzajem dochodu mamy do czynienia).

Co to jest CIT 8?

CIT 8 to deklaracja podatkowa, którą muszą złożyć osoby prawne, by rozliczyć swoje podatki. Składają ją wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oprócz osób zwolnionych z tego obowiązku (m.in. gminy w zakresie dochodów własnych, organizacje religijne, jednostki budżetowe, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne).

CIT 8, jak każdą inną deklarację, można wypełnić i złożyć na różne sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne wypełnienie odpowiedniej papierowej deklaracji i osobiste złożenie jej w Urzędzie Skarbowym (sposób ten bywa czasochłonny i kłopotliwy). Ponadto coraz więcej płatników decyduje się na wypełnienie deklaracji online i wysłanie jej za pośrednictwem Internetu. Jest to opcja, która pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale również uniknąć błędów w wypełnianiu CIT 8, bowiem dostępne narzędzia dokładnie tłumaczą poszczególne etapy wypełnienia deklaracji, mają wbudowane algorytmy, które wyliczą należności za nas, gdy odpowiednio wpiszemy dane w rubryki. Istnieje możliwość wysłania formularza pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Warto wspomnieć o drukach CIT 2 (deklaracja o osiągniętych dochodach lub stracie), CIT 7 (informacja składana przez płatnika, a nie podatnika), CIT 10 (deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych).