Koszty Bezpośrednie

Koszty bezpośrednie, czyli.

Koszty bezpośrednie to innymi słowy takie koszty uzyskiwania przychodów, które na podstawie prowadzonej dokumentacji można zakwalifikować pod wytworzenie konkretnego towaru lub wykonanie konkretnej usługi. Jeśli podatnik rozlicza się przy użyciu księgi przychodów i rozchodów, koszty bezpośrednie będą stanowić przeważnie zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych wykorzystywanych do wytworzenia konkretnych towarów lub wykonania konkretnej usługi.

Koszty bezpośrednie a pośrednie

By lepiej wyklarować istotę kosztów bezpośrednich trzeba, przede wszystkim, skupić się na rozróżnieniu ich od kosztów pośrednich. Czym zatem różnią się od siebie koszty pośrednie i bezpośrednie? Najczęściej można się spotkać z następującymi rodzajami kosztów bezpośrednich: zużycie materiałów w cenach ich nabycia, w których wielkość na jednostkę produktu lub usługi jest się w stanie dokładnie określić na podstawie dokumentów materiałowych, wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zatrudnionych przy produkcji wyrobów, które można dokładnie określić na podstawie kart pracy na jednostkę produktu lub usługi, inne koszty bezpośrednie np. zużycie narzędzi specjalnych wykorzystywanych tylko przy produkcji określonych produktów, koszt obróbki obcej na rzecz danego produktu dokonanej przez inne przedsiębiorstwo.

Teoria a praktyka

W rzeczywistej działalności firmy podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie odgrywa ogromną rolę, gdyż od tego zależy kalkulacja kosztów jednostkowych, a przede wszystkim ustalanie cen produktów i usług, wycena zapasów, ocena sterowalności kosztu.

Należy bezwzględnie podkreślić iż ogólna zasada dotycząca potrącania kosztów uzyskania przychodów funkcjonuje tylko w tym roku podatkowym, którym koszty zostały poniesione.

Warto pamiętać, iż przepisy podatkowe mówią wyraźnie, że u płatników podatków, którzy prowadzą księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków ujętych w prawie podatkowym i kodeksie cywilnym.