Likwidacja środka trwałego

Likwidacja środka trwałego - najważniejsze informacje

Ewidencja Środków Trwałych to wykaz środków trwałych przedsiębiorcy. Jej sporządzenie jest obowiązkiem prowadzącego działalność gospodarczą. Jednym z elementów prawidłowo prowadzonej ewidencji jest również likwidacja środka trwałego.

Likwidacja środka trwałego może nastąpić z różnych przyczyn:

 • przypadek losowy (zalanie, pożar, kradzież, kataklizm),
 • naturalne zużycie środka trwałego wynikające z jego eksploatacji,
 • zmiana profilu działalności i wprowadzanie nowych środków trwałych, odpowiadających nowemu profilowi firmy,
 • zepsucie środka trwałego i brak ekonomicznych przesłanek ku naprawieniu środka,
 • decyzje ekonomiczne (np. mały wkład środka trwałego w generowanie przychodów).

Likwidacja środka trwałego krok po kroku

Aby prawidłowo przeprowadzić likwidację środka trwałego, należy na początku wypełnić LT, czyli dokument księgowy, który pozwala na wyksięgowania środka ze Środków Trwałych oraz z konta Umorzenie Środków Trwałych. Wspomniany dokument sporządza zazwyczaj komisja likwidacyjna lub odpowiedni dział zarządzający majątkiem przedsiębiorstwa. Środek trwały zostaje przeniesiony do Środków Trwałych W Likwidacji. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego na ów środek można dokonać w miesiącu jego likwidacji, później już nie.

Następnym krokiem, który powinien nastąpić po likwidacji środka trwałego w zakresie jego księgowania jest fizyczna likwidacja tego środka. Co to oznacza? Środek, który podlega likwidacji należy zezłomować, zutylizować i sporządzić protokół z likwidacji.

Likwidacja środka trwałego - LT i protokół likwidacji

Prawidłowo sporządzony dowód LT powinien zawierać:

 • nazwę jednostki, w której wystawia się LT oraz dokładny adres tej jednostki,
 • numer porządkowy dowodu,
 • data wystawienia dokumentu,
 • dokładna nazwa środka trwałego,
 • numer inwentarzowy środka trwałego,
 • orzeczenie komisji likwidacyjnej,
 • podpis kierownika jednostki zgadzającego się z treścią LT i godzącego się na likwidację środka trwałego,
 • podpis odpowiedniego pracownika księgowości,
 • podpis osoby odpowiedzialnej za środki trwałe w danym przedsiębiorstwie,
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej,
 • dodatkowe informacje i uwagi.

Protokół likwidacji powinien zawierać niemal takie same informacje, jak LT, dołączając informację o sposobie likwidacji środka trwałego (demontaż, złomowanie, etc.), niezbędne adekwatnie do sytuacji załączniki.