Obliczanie wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie pracownika podawane jest w kwocie brutto. Jest to zazwyczaj dużo wyższa kwota, niż ta, którą rzeczywiście otrzymujemy "na rękę". Dlaczego? Kwota brutto zawiera w sobie: kwota netto wynagrodzenia, składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota netto to kwota do wypłaty, czyli ta po potrąceniu wszystkich składek i kosztów pracodawcy, czyli suma, którą już ostatecznie dysponujemy. Składki ZUS odejmowane od naszego wynagrodzenia brutto to składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie chorobowe) i na ubezpieczenie zdrowotne. Ważne jest to, że od kwoty brutto odejmowana jest tylko część ubezpieczeń: 9,76% ubezpieczenie emerytalne, 1,5% ubezpieczenie rentowe, 2,45% ubezpieczenie chorobowe oraz składka zdrowotna. Pozostałą część ubezpieczeń uiszcza płatnik, czyli nasz pracodawca: 9,76% ubezpieczenie emerytalne, 6,5% ubezpieczenie rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe od 0,40% do 3,60%. Zaliczka na podatek dochodowy to 18% naszego wynagrodzenia brutto.

Obliczanie wynagrodzenia

Aby obliczyć nasze wynagrodzenie netto, należy od kwoty brutto odjąć koszty uzyskania przychodu przez pracodawcę oraz wszystkie odprowadzone składki. Koszty uzyskania przychodu zależą od miejsca zamieszkania pracownika i są niezmienną kwotą ryczałtową, która wynosi 111,25 zł dla pracownika miejscowego oraz 139,06 zł dla pracownika dojeżdżającego do miejsca pracy.

Gdy już ustalimy kwotę brutto naszego wynagrodzenia, należy obliczyć wysokość poszczególnych składek ubezpieczenia społecznego. Jak to zrobić?

  • składka emerytalna to 9,76% x kwota brutto
  • składka rentowa to 1,5% x kwota brutto
  • składka chorobowa to 2,45% x kwota brutto

Następnie sumujemy wyniki działań i odejmujemy je od kwoty brutto. Otrzymany wynik będzie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej, więc mnożymy go razy 9%.

Kolejnym krokiem jest wyliczenie należnego podatku dochodowego. Od kwoty brutto odejmuje się sumę składek społecznych oraz koszty uzyskania przychodu. Kwotę tę zaokrąglamy i mnożymy przez 18%. Wynik jest należną kwotą podatku.

Gdy już mamy wszystko wyliczone, od kwoty brutto odejmujemy składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatek. Wynik jest wynagrodzeniem netto, które dostaniemy "na rękę".

Przy obliczaniu wynagrodzenia możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzenia, który dostępny jest na stronach internetowych.