Złe warunki sanitarne, brak pieniędzy na zakup leków. 14 proc. polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa

W 2015 r. dochody 14 proc. polskich gospodarstw domowych znalazły się poniżej przyjętej granicy ubóstwa. Z kolei 9 proc. gospodarstw doświadczało złych warunków życia.

Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce” w 2015 roku w Polsce było 14 proc. gospodarstw domowych z dochodami poniżej przyjętej granicy ubóstwa. W 2015 r. próg ten dla gospodarstwa jednoosobowego odpowiadał kwocie 1043 zł.

9 proc. gospodarstw doświadczało złych warunków życia, czyli występowania co najmniej 10 z 30 symptomów. Do tych symptomów należą m.in. brak możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, złe warunki sanitarne, brak pieniędzy na zakup leków czy brak komputera z przyczyn finansowych.

W woj. lubelskim ubóstwem dochodowym zagrożonych było 27 proc. gospodarstw domowych, w świętokrzyskim 24 proc., a w podkarpackim 21 proc. Najniższym odsetkiem gospodarstw doświadczających ubóstwa dochodowego - 9 proc. - może pochwalić się śląskie. Najwyższy odsetek złych warunków życia - 12 proc. - wykazały gospodarstwa na Pomorzu Zachodnim, a najniższy - 5 proc. - na Podlasiu.

W 2015 r. 17 proc. gospodarstw domowych osiągnęło relatywnie wysokie dochody, czyli 2897 zł. Dobrymi warunkami życia - czyli brakiem jakiegokolwiek z 30  symptomów – charakteryzowało się 23 proc. polskich gospodarstw. Wskaźnik relatywnie wysokich dochodów przekroczył średnią wartość dla kraju jedynie w czterech województwach: w woj. mazowieckim (26 proc.), pomorskim, dolnośląskim (po 21 proc.) i śląskim (19 proc.). W dobrych warunkach najczęściej żyły osoby w gospodarstwach domowych w woj. wielkopolskim (31 proc.), kujawsko-pomorskim (27 proc.) oraz podlaskim (26 proc.).

Województwa o wysokim odsetku gospodarstw żyjących w dobrych warunkach nie zawsze pokrywały się więc z tymi, w których odnotowano najwyższe wartości wskaźnika wysokich dochodów. Analogicznie, zasięg ubóstwa dochodowego w danym województwie niekoniecznie wiązał się z częstym występowaniem ubóstwa warunków życia.

GUS nie opublikował jeszcze danych za rok 2016. Jednak według przewidywań Banku Światowego program 500+ powinien zmniejszyć ubóstwo skrajne (dochody poniżej minimum egzystencji) aż o 48 proc. - z wartości 7,5 do 3,9 proc. Z kolei MPiPS przewiduje, że ubóstwo relatywne (50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) zmniejszy się o 23 proc.

 

Więcej o: