OECD: Polska najlepsza w Europie. W 25 lat dokonaliśmy prawdziwego cudu gospodarczego

W latach 1990-2015 Polska osiągnęła największy w OECD i Europie wzrost PKB na mieszkańca.

Od 1990 roku do 2015 roku polski PKB per capita wzrósł ponad 7-krotnie - z 1731 dol. (to wartość w cenach bieżących) do 12,5 tys. dol. Taki wynik dane nam 13. miejsce na świecie - podaje obserwatorfinansowy.pl w oparciu o dane Banku Światowego.

Z 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw należących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), w rankingu znajdziemy także Słowację (14. miejsce - wzrost PKB na mieszkańca 6,7 razy), cztery miejsca dalej znalazło się Chile i dopiero na 36. miejscu Czechy.

W Bułgarii PKB per capita wzrósł w tym okresie zaledwie trzykrotnie, a na Węgrzech 3,7 raza.

Gwinea, Chiny i Wietnam liderami

Liderem zestawienia krajów z największym wzrostem PKB na mieszkańca w latach 1990-2015 jest Gwinea Równikowa, zamieszkałe przez nieco ponad milion osób państwo w Afryce. PKB per capita skoczył tam niemal 50-krotnie. Kraj zawdzięcza to odkrytym w 1996 roku wielkim złożom ropy naftowej.

Na drugim miejscu zestawienia są Chiny, które zbierają owoce reform zmierzających ku kapitalistycznemu modelowi gospodarki. PKB na głowę wzrósł tam ponad 25 razy przez ostatnie 25 lat. Podium zamyka Wietnam, z mocnym eksportem, rekordowymi inwestycjami zagranicznymi i dużą konsumpcją krajową. Wzrost PKB per capita? Ponad 21-krotny.

Bogaci rozwijają się wolniej

W latach 1990-2015 średni PKB per capita w krajach OECD wzrósł 2,1 razy, w Unii Europejskiej dwukrotnie, kraje strefy euro powiększyły swoje PKB jako grupa, średnio zaledwie 1,8 razy.

Porażkę strefy euro i starej UE, pokazuje porównanie z grupą bardzo mocno zadłużonych państw biednych, tzw. HIPC (heavily indebted poor countries), nawet tam PKB per capita wzrósł bardziej, bo 2,4 razy.

Dwa państwa zanotowały niższy PKB na głowę w 2015 niż 1990 roku. To Zimbabwe i Irak.

Więcej o: