Pada kolejny SKOK. Nikt nie chciał go przejąć. Tysiące osób bez dostępu do pieniędzy

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike). KNF wystąpiła też do sądu z wniosek o upadłość kasy.

Jak informuje Komisja w komunikacie, aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

KNF zawiadomiła też już Bankowy Fundusz Gwarancyjny o zagrożeniu upadłością SKOK Nike i o braku przesłanek wskazujących na możliwość wyjścia SKOK Nike na prostą „w dającym się przewidzieć czasie”. 

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość tej kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków z BFG. Wypłata gwarantowanych środków (do równowartości 100 tys. euro) będzie realizowana w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o upadłość, a więc za ok. półtora tygodnia.

W SKOK Nike blisko ok. 17,3 tys. członków posiadało ok. 124 mln zł depozytów. 

Jak wyliczył Łukasz Wilkowicz, dziennikarz Gazety Prawnej, członkowie SKOK Nike przeciętnie mieli nieco wyższe depozyty niż członkowie kilku innych kas, które upadły w przeciągu ostatniego roku.

Sprawozdawczość na koniec I kw. br. wykazywała bieżącą stratę na poziomie ponad 1,5 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości ponad 45,5 mln zł.

SKOK Nike posiadał ponad 30 oddziałów. Najwięcej w Warszawie, ale też m.in. w Kielcach, Radomiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Koninie czy Toruniu.

Żaden SKOK ani bank nie chciał SKOK Nike

Od lipca ub.r. w SKOK Nike działał zarząd komisaryczny. Jak wynika z ustaleń zarządcy, na dzień 6 lipca 2016 r. SKOK posiadał ok. 19 mln funduszy własnych, a współczynnik wypłacalności na poziomie -7,92 proc. wykazywał głęboką niewypłacalność.

Kasa Krajowa SKOK udzielała w latach 2013-2016 pomocy „stabilizacyjnej” SKOK Nike. Ta okazała się jednak niewystarczająca. W połowie maja, po postępowaniu administracyjnym, KNF stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie ma zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Nike. Także żaden bank nie zgłosił chęci przejęcia tej Kasy.

Placówki zamknięte

W oświadczeniu na stronie internetowej SKOK Nike zarządca komisaryczny pisze, że w związku z zawieszeniem przez KNF działalności tej kasy, 2 czerwca br. oddziały SKOK Nike będą zamknięte. Od poniedziałku 5 czerwca br. w oddziałach będzie można zasięgnąć informacji o aktualnej sytuacji i dalszych działań, jednak nie będzie prowadzona działalność operacyjna (czyli wypłaty, przelewy itp.).

Zarządca przypomina, że wniosek o upadłość nie zwalnia kredytobiorców z obowiązku regulowania swoich zobowiązań. Prosi o spłaty pożyczek i kredytów w placówkach innych banków, SKOK-ów lub urzędach pocztowych, bezpośrednio na numer rachunku wskazany w umowie.

To już kolejny SKOK, który upada w tym roku. W lutym KNF zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK, a w połowie maja SKOK "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu.

Więcej o: