Otwarto odcinek drogi ekspresowej na Podkarpaciu. Docelowo dojedzie się tędy z Litwy aż do Grecji

Otwarto ważny odcinek drogi ekspresowej na Podkarpaciu. Docelowo dojedzie się tędy z Litwy aż do Grecji

Oddany do użytku odcinek S19 zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim. Od strony Sokołowa Małopolskiego łączy się z drogą krajową nr 19, z drugiej - z działającym już odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód. Początkowo termin zakończenia robót był planowany na czerwiec br., ale otwarcie odcinka przedłużyło się z pomocy budowy tymczasowego łącznika. 

Oddany do użytku fragment odciąży m.in. Sokołów, gdzie na drodze posiadającej po jednej jezdni w każdą stronę, z licznymi przjściami dla pieszych czy skrzyżowaniami nakładał się ruch lokalny i tranzytowy.

12,5-kilometrowy fragment S19 to część szlaku Via Carpatia - kluczowego w ruchu krajowym i międzynarodowym na kierunku północ-południe. Ma połączyć drogami ekspresowymi lub autostradami litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami. W Polsce trasa wiedzie od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do Barwinka – do granicy ze Słowacją.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19 jest już gotowa także na odcinkach Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (6,9km), oraz węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza (4,4 km). Zrealizowany, ale jeszcze nie oddany do ruchu jest też 6,3-kilometrowy fragment węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe.

Większość S19, która w Podkarpaciu ma mieć 169 km, jest jednak jeszcze w przetargach. Na etapie przetargu na realizację jest 54-kilometrowy odcinek Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Północ, zaś na etapie przetargu na wykonanie tzw. Koncepcji Programowej dla 75-kilometrowego odcinka Babica – Barwinek. Podobna Koncepcja Programowa jest już opracowywana dla odcinka od węzła Rzeszów Południe do Babicy (10,3 km).

Wszystkie podkarpackie odcinki S19 znajdują się na liście zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

.. GDDKiA


Czytaj też: Rząd przyjął uchwałę dotyczącą najważniejszych dróg. Ma być więcej pieniędzy na ich budowę. Aż o 28 mld zł

Cieszą się nie tylko na Podkarpaciu

Tymczasem 30 sierpnia do ruchu oddano także ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 stanowiący obwodnicę Jarocina. Droga ma zlikwidować korki w mieście i podnieść bezpieczeństwo. Powstał też 3-kilometrowy łącznik pomiędzy węzłem Jarocin a drogą krajową nr 11. Koszt inwestycji to blisko 294 mln zł, 85 proc. tej kwoty pochodziła ze środków unijnych.

***

Więcej o: