Z witryn sklepowych znikną alkohole? Właściciele sklepów dostają niepokojące listy

Jak donosi portal Winicjatywa.pl, niektóre warszawskie sklepy z alkoholami dostają listy z urzędów dzielnicy nakazujące zmiany w zaaranżowaniu witryn sklepowych. W przeciwnych razie lokalom może grozić cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W listach, które otrzymują sklepy, znajduje się informacja, że mają czas do końca roku na przearanżowanie witryn sklepowych tak, aby nie były na nich z zewnątrz widoczne znaki towarowe alkoholi.

Przed wystawianiem napojów alkoholowych w witrynie sklepowej, aby znaki towarowe (czyli m.in. etykiety) były widoczne na zewnątrz, przestrzegał sprzedawców alkoholi już w połowie września na swojej stronie Urząd Miasta Warszawy. Także Urząd Dzielnicy Wola w ostatnim czasie informował, że nieodpowiednia ekspozycja na witrynie może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skąd nagle zaczęły pojawiać się takie ostrzeżenia? W lipcu br. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w takiej sprawie. WSA orzekł, że „eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów”. Tymczasem, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) jest reklamą tych napojów - a to jest na terenie Polski zabronione. Wyjątek stanowią jedynie wnętrza hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych i zakładów gastronomicznych.

.. fr. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Teraz urzędnicy powołują się na ten wyrok i ostrzegają sklepikarzy, że mogą im nawet cofnąć zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

O co chodziło w sprawie?

Sprawa, którą rozsądzał Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoczęła się 27 maja 2015 r., gdy pracownicy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa stwierdzili, że w przeszklonej witrynie sklepu są wystawione napoje alkoholowe wysokoprocentowe, z widocznymi z zewnątrz sklepu znakami towarowymi. Wobec tego Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia posiadanych przez spółkę zezwoleń.

Do czasu kolejnej wizyty urzędników, w dniu 8 grudnia 2015 r., właściciel nakleił na szybie poziome pasy z folii matowej piaskowanej, „które w znacznym stopniu utrudniają identyfikację rodzaju alkoholu oraz rozpoznanie znaków towarowych wystawionych produktów”. Urzędnicy uznali więc, że nie ma podstaw do odebrania spółce zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Choć więc decyzja była dla przedsiębiorcy pozytywna, to ten nie zgadzał się ze stwierdzeniem z uzasadnienia decyzji, iż wystawienie w przeszklonej witrynie sklepowej napojów alkoholowych z widocznymi na zewnątrz sklepu znakami towarowymi bez wątpienia można uznać za "inną formę publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych".

Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten drugi orzekł, że wystawienie alkoholi w witrynie sklepowej może zostać uznane za reklamę.

.. II GSK 982/17 - Wyrok NSA z 2017-07-13 (fragment)

Przedsiębiorca złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale ta została oddalona.

***

Andrzej K. Koźmiński: Pracodawcy to nie są małe dzieci. To ludzie, którzy powinni dawać sobie radę [NEXT TIME]

Więcej o: