Dziś bardzo ważny termin w 500 plus. Można nie dostać należnego świadczenia

Najpóźniej do końca dnia 31 października należy złożyć wniosek o świadczenie 500 plus, aby otrzymać wszystkie przysługujące pieniądze z programu Rodzina 500 plus.

Z początkiem października ruszył kolejny okres rozliczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Aby dalej otrzymywać pieniądze z programu, należało złożyć stosowny wniosek.

Aby otrzymywać świadczenie 500 plus bez żadnej przerwy (poprzedni okres rozliczeniowy kończył się we wrześniu, pieniądze z „nowej” puli były wypłacane do końca października), wnioski trzeba było złożyć do końca sierpnia br. Nie znaczy to jednak, że jeśli ktoś się spóźnił, to 500 plus stracił.

Osoby, które złożyły wnioski o 500 plus we wrześniu nie dostały pieniędzy z programu w październiku. Ale za to w listopadzie otrzymają wyrównanie i dostaną pieniądze za dwa miesiące (październik i listopad).

Podobnie z osobami, którą złożyły/złożą wniosek w październiku. W ich przypadku wypłata 500 plus nastąpi do końca grudnia (być może szybciej, zależy jak szybko gmina rozpatrzy wniosek), ale będzie to prawdziwa „kumulacja” – pieniądze za październik, listopad i grudzień.

Ale październik jest ostatnim miesiącem, w którym złożony wniosek będzie kwalifikował się do wypłaty „wyrównania”. Jeśli ktoś o 500 plus zawnioskuje w listopadzie, pieniądze dostanie w styczniu, ale wyłącznie za listopad, grudzień i styczeń, BEZ WYRÓWNANIA za październik. Tym samym „straci” część pieniędzy, które mógłby otrzymać z programu.

Podobnie będzie też w kolejnych miesiącach - np. wniosek złożony w grudniu oznacza, że beneficjent 500 plus nie dostanie wyrównania za październik i listopad.

Dlatego tak kluczowy jest termin 31 października. To ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 plus, żeby otrzymać z programu wszystkie przysługujące pieniądze.

Ostatni dzień października będzie też kluczowy w kolejnych latach (oczywiście o ile 500 plus będzie trwało na takich samych zasadach jak teraz). Tylko pierwszy „okres rozliczeniowy” był wyjątkowy, bo trwał od kwietnia 2016, gdy ruszył program, aż do końca września 2017 r. Kolejne obejmują już rok czasu - od października jednego roku do końca września kolejnego. Wnioski o świadczenie na kolejny okres są przyjmowane od początku sierpnia każdego roku. Złożenie wniosku jest kluczowe, świadczenie NIE PRZEDŁUŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE.

Wnioski o świadczenie 500 plus można wkładać osobiście w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania. Można wysłać go także pocztą, liczy się data stempla pocztowego. Polecamy także skorzystanie z możliwości zawnioskowania o wsparcie online – poprzez bankowość internetową większości banków w Polsce, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal obywatel.gov.pl lub ministerialny portal Emp@tia.

***

Więcej o: