Jest nowa ulga w podatkach. Państwo zachęca do współpracy ze służbami

Piotr Skwirowski
Jeśli dostaniesz wynagrodzenie za pomoc policji, Agencji Wywiadu, ABW czy CBA, fiskus nie pobierze od tego podatku. To tegoroczna nowość podatkowa. - Ma zachęcić obywateli do współpracy ze służbami - nie ukrywa rząd.

Mało kto wie, ale do tej pory wynagrodzenie za pomaganie policji, fiskusowi, straży granicznej, czy służbom państwowym takim jak: ABW, CBA, SWW czy Agencja Wywiadu było… opodatkowane. Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 5 wynagrodzenie takie obłożone było 20-proc. podatkiem zryczałtowanym. Pieniędzy tak uzyskanych nie łączyło się przy tym z innymi dochodami, na przykład za pracę na etacie.  

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30

1.Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

(…)

5) z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego – w wysokości 20 proc. wynagrodzenia

Rząd postanowił to jednak zmienić. Przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych, w którym zapisał m.in. likwidację 20-proc. podatku od wynagrodzeń za pomoc fiskusowi i przeróżnym służbom państwowym. Krótko mówiąc z ustawy o PIT wykreślił przepis zawarty w art. 30 ust. 1 pkt 5.

Nie koniec jednak na tym. Do katalogu zwolnień, który liczy blisko 150 pozycji, dopisał nowe. Napisał, że wolne od podatku są wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym, wypłacane z funduszy operacyjnych tych służb.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 21

1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…)

83 b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach

Dziewięć państwowych służb

W nowym przepisie nie ma mowy o tym, o jakie służby chodzi. Wiadomo jednak, że prawo do wypłacania wynagrodzeń swoim współpracownikom ma dziewięć służb. Zresztą wszystkie były wymienione w projekcie nowelizacji o PIT (wypadły z niego na etapie prac sejmowych). Chodziło o wynagrodzenia za pomoc: policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Każda z tych służb może werbować sobie współpracowników - choćby po to, by przy ich pomocy zdobywać informacje. Służby, co oczywiste, ukrywają dane na temat swoich „pomocników”. I o tym, ile za ich pomoc płacą.

Śladowe informacje na ten temat znaleźliśmy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Tego, który znosi ryczałtowy podatek od wynagrodzeń za pomoc służbom i wprowadza zwolnienie podatkowe dla takich wynagrodzeń. 

Uzasadnienie likwidacji opodatkowania

"Dane pokazują, że w zdecydowanej większości przypadków osoba udzielająca pomocy organom otrzymuje wypłaty od 12 zł do 1000 zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu. "Zatem kwoty podatku odprowadzane od takich sum są niewielkie" – dodają jego autorzy.

W ten sposób uzasadniają likwidację opodatkowania wynagrodzeń za pomoc służbom.

Nie ukrywają jednak także innej intencji. Kto wie, może nawet ważniejszej. - Likwidacja obowiązku podatkowego zwiększy wysokość otrzymywanego świadczenia przez osoby współpracujące z tymi organami, co może zachęcić do wspierania działań tych jednostek – twierdzą otwarcie.

Zbigniew Grycan: Dobrze mi się wiodło, bo przede wszystkim dbałem o jakość swoich produktów [NEXT TIME]