Fiskus przeprowadzi kontrolę bez podatnika. Skarbówka uzyska bezprecedensowe uprawnienia

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej fiskus zyska szereg nowych uprawnień, głównie w zakresie kontroli celno-skarbowych. Eksperci biją na alarm: to kolejne ograniczenie praw podatników.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obowiązuje od marca 2017 roku  i wprowadza szereg zmian w zakresie kontroli podatkowej. Likwiduje dotychczasowe struktury kontroli celno-skarbowej. W ich miejscu pojawiły się nowo utworzone urzędy celno-skarbowe wraz z szeregiem nowych i bezprecedensowych uprawnień.

Przykładowo, na mocy nowych przepisów fiskus nie musi zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Przedsiębiorca dowiaduje się o kontroli dopiero w chwili otrzymania upoważnienia do jej przeprowadzenia.

W ramach nowych uprawnień urzędnicy KAS uzyskali również możliwość żądania udostępnienia akt, ksiąg oraz dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Co więcej, żądać mogą dokumentów także za okres inny niż ten objęty kontrolą.

Czytaj też: Fiskus mocniej dociśnie podatników. Nowa ustawa o KAS

Na horyzoncie bezprecedensowe uprawnienia

Choć już po wejściu w życie nowych przepisów eksperci ostrzegali, że ustawa o KAS - zwiększając skuteczność fiskusa w walce z nieuczciwymi podatnikami - jednocześnie zaburza równowagę pomiędzy uprawnieniami fiskusa i prawami podatników, to jednak Ministerstwo Finansów najwyraźniej nie podziela tej opinii.

Resort kierowany przez Teresę Czerwińską właśnie opublikował projekt nowelizacji przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, który jeszcze bardziej rozszerza kompetencje urzędów celno-skarbowych w zakresie kontroli podatników.

Proponowane rozwiązania są kolejnym przykładem na to, jak duży nacisk Ministerstwo Finansów kładzie na zwiększenie kompetencji KAS przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości dochodzenia swoich praw przez podatników. Należy liczyć się z tym, że to nie koniec planów resortu w tym zakresie.

- komentują nadchodzące zmiany w ustawie o KAS Tomasz Rolewicz i Michał Klimczak, eksperci podatkowi w firmie Ernst & Young.

Kontrola bez podatnika

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian w przepisach o KAS zakłada możliwość wszczęcia kontroli bez obecności podatnika lub innej osoby uprawnionej do jego reprezentacji. W praktyce oznacza to, że fiskus będzie mógł wręczyć upoważnienie do kontroli sekretarce czy też inne osobie zatrudnionej w firmie.

Kontrole krzyżowe

Fiskus może wystąpić do kontrahentów kontrolowanego podatnika o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących danej transakcji. Takie uprawnienie określa się mianem kontroli krzyżowej. Nowe przepisy zakładają jednak, że tego rodzaju kontrole będą mogły być przeprowadzane nie tylko u bezpośrednich kontrahentów, ale również u firm, które świadczyły dla kontrolowanego podatnika usługi okołotransakcyjne.

Nowelizacja ustawy wymienia tu: przewoźników drogowych przewożących towary na zlecenie kontrolowanego; nabywców lub dostawców, biorących udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towaru; firmy magazynujące, przepakowujące, przeładowujące lub przesyłające towar na zlecenie dostawców lub nabywców biorących udział bezpośrednio lub pośrednio w jego dostawie.

Tak sformułowany przepis może, w skrajnej sytuacji, umożliwić skontrolowanie podmiotu dostarczającego nawet papier do drukarek do magazynu, w którym przechowywane były towary związane z daną transakcją.

- zauważają eksperci podatkowi Ernst & Young.

Korekta będzie ostateczna

Kolejna zmiana, która może być niekorzystna z punktu widzenia podatnika, dotyczy korekty deklaracji podatkowej. Jeśli po zakończeniu kontroli podatnik zgodzi się z jej wynikami i skoryguje deklarację, to nie będzie mógł dokonać jej ponownej korekty.

Korekta będzie traktowana jako ostateczna, nawet jeżeli wyjdą na światło dzienne nowe fakty, które stanowiłyby podstawę do takiej korekty, ukształtuje się pozytywna dla podatnika linia orzecznicza w tym obszarze, czy przepis, na którym urząd oparł swoje stanowisko zostanie uznany za niekonstytucyjny. Raz podjęta przez podatnika decyzja ma być nieodwracalna.

- podkreślają eksperci.

Fiskus zajrzy do banków

Fiskus łatwiej zidentyfikuje również "podejrzane" konta bankowe, czyli rachunki, które mogą być wykorzystywane do ukrywania dochodów. Na wniosek urzędnika banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do przekazania danych osobowych właściciela rachunku. W razie odmowy grozi im grzywna w wysokości 10 tysięcy złotych.

Oprócz tego KAS łatwiej uzyska informacje od takich podmiotów, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polskie Linie Kolejowe, Krajowy Rejestr Karny, Polska Grupa Lotnicza czy Żegluga Śródlądowa. I to bez potrzeby składania pisemnego wniosku.

Nowe uprawnienia dla urzędników KAS

Nowe przepisy rozszerzają również katalog spraw, którymi będą mogli zajmować się naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Będą oni mogli m.in. prowadzić samodzielnie sprawy dotyczące przestępstw skarbowych objętych kodeksem karno-skarbowych.

Oznacza to, że naczelnik samodzielnie poprowadzi postępowanie przygotowawcze m.in. w sprawie wystawiania pustych faktur czy wyłudzania zwrotu podatku VAT.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"