Pierwsze koncepcje Portu Centralnego. Wielka inwestycja w Gdańsku coraz bliżej

Inwestycja w Port Centralny w Gdańsku ma być jednym z największych projektów portowych w Europie. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk chwali się, że przyciąga uwagę inwestorów z całego świata.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zaprezentował w czwartek wstępne koncepcje kształtu Portu Centralnego. Inwestycja w Port Centralny ma na celu zwiększenie konkurencyjności gdańskiego portu na Bałtyku. Port ma być gotowy do 2027 roku i umożliwiać przeładunek nawet 100 mln ton rocznie. 

Port Centralny to projekt zarówno ambitny, jak i złożony. Ta inwestycja musi uwzględniać rozwój Portu na kolejne kilkadziesiąt lat. Szczegółowa analiza na wielu płaszczyznach, wiedza na temat perspektyw gospodarczych oraz solidny konspekt - to pierwsze kroki, które podejmujemy w kierunku realizacji Portu Centralnego

- mówi Marcin Osowski, Wiceprezes ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Wiceprezes Osowski chwalił się też, że plan budowy Portu Centralnego już teraz budzi duże zainteresowanie inwestorów. Według jego słów z władzami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk spotykali się już operatorzy z różnych krajów - z Chin, USA, Holandii czy Singapuru. 

Koncepcja budowy Portu Centralnego zostanie opracowana przez wybrane w przetargu konsorcjum złożone z Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mostów Gdańsk. Umowa została podpisana w maju, a konsorcjum ma 10 miesięcy na opracowanie koncepcji. Konsorcjum podzieliło sobie pracę na dwa etapy - w pierwszym ma dojść do stworzenia trzech koncepcji zagospodarowania PC (do grudnia 2018 roku). Wówczas Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wybierze wiodącą propozycję do uszczegółowienia i dopracowania w finalną koncepcję. 

Pierwsze koncepcje portu

W ramach prac wielobranżowy zespół specjalistów opracował m.in. prognozy popytu i ruchu pasażerskiego, inwentaryzację technicznej infrastruktury, opinię geotechniczną, analizę warunków naturalnych oraz kwerendę archeologiczną

- wylicza Krzysztof Postoła, Generalny Projektant Portu Centralnego w Projmors.

Konsorcjum kładzie nacisk na zdefiniowanie głównych potrzeb infrastrukturalnych oraz kierunki na polu przemysłowym i logistycznym, jakie powinien obrać Port Centralny w perspektywie na lata 2025-2050. Kolejnym celem prac jest m.in. rozplanowanie rozmieszczenia terminali portowych według potrzeb rynkowych, opracowanie geometrii kanałów portowych czy usytuowanie falochronów. Budowa ma być prowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Docelowo Port Centralny ma zajmować około 500 hektarów powierzchni i mieć do 8 terminali. Ma to pozwolić przeładowywać do 100 mln ton ładunków rocznie. 

Aktualnie port w Gdańsku zajmuje szóste miejsce na Bałtyku pod względem przeładunku towarów. Największym portem na Bałtyku jest port w rosyjskiej Ust-Łudze przez który obecnie przechodzi blisko 100 mln ton ładunków rocznie. Polski port wyprzedzają także porty w Kłajpedzie, Göteborgu, Sankt-Petersburgu oraz Primorsku. 

Jakub B. Bączek: Gdy sportowiec zaczyna wygrywać, to później robi to regularnie [NEXT TIME]

Więcej o: