Rząd chce zmniejszyć uzależnienie od zagranicznego długu

Udział długu Skarbu Państwa w walutach obcych I poł. 2018 r. wynosił nieco ponad 30 proc. Strategia sektora finansów publicznych w latach 2019-22 zakłada ograniczenie długu zagranicznego o ok. 24 proc.

"Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" zakłada, że udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i w jej horyzoncie spadnie do ok. 24 proc." - podano w dokumencie.

Przewiduje się, że w horyzoncie "Strategii":

  • w zakresie ryzyka refinansowania - kierunek zmian średniej zapadalności rynkowego długu krajowego SP będzie zależał od warunków rynkowych tak, że średnia zapadalność w 2022 r. może osiągnąć wartość z przedziału 4,2-4,9 roku, a całego długu SP 4,7-5,2 roku wobec odpowiednio 4,5 oraz 5 roku na koniec 2018 r.
  • ryzyko stopy procentowej pozostawać będzie w założonym w Strategii przedziale, w zależności od przyjętej struktury finansowania, ATR (average time to refixing) rynkowego długu krajowego będzie się utrzymywało w przedziale ok. 2,9-3,5 roku wobec 3,2 roku na koniec 2018 r., a długu ogółem ok. 3,4-3,8 roku, natomiast duration rynkowego długu krajowego w przedziale ok. 2,7-3,2 roku wobec ok. 3 roku na koniec 2018 r., a długu ogółem w przedziale ok. 3,1-3,5 roku;
  • udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i w horyzoncie "Strategii" spadnie do ok. 24%. W scenariuszu bazowym, spadek poniżej 30% powinien nastąpić już w 2018 r." - czytamy w "Strategii".

Udział długu zagranicznego w długu Skarbu Państwa wyniósł 34,4% w 2016 r., 30,6% w 2017 r. i 30,7% w I poł. 2018 r.

---

Piotr Cieszewski wniósł flagę Szlachetnej Paczki na Everest. O ks. Stryczku mówi: "To było jak zderzenie z pociągiem"

Więcej o: