Polscy seniorzy toną w długach. Do spłacenia mają ponad 7 mld zł

Wzrost liczby dłużników w grupie osób po 64. roku życia niepokojąco przyspieszył. Znacząco zwiększyła się też kwota nieopłaconych przez nie zobowiązań - wynosi już blisko 7,3 mld zł.

Przez sześć miesięcy br. zaległości wzrosły o prawie 9 proc. (0,6 mld zł), podczas gdy w przypadku wszystkich dłużników o 5,7 proc. (3,82 mld zł), wynika z danych Rejestru BIG InfoMonitor oraz BIK. Liczba osób z opóźnieniami w płatnościach wzrosła w I półroczu 2018 r. o 1,7 proc. (45,8 tys.), zaś seniorów aż o 3,5 proc. (11,5 tys.).

Co osiemnasty senior nie radzi sobie z płatnościami

Zdaniem prezesa BIG InfoMonitora Sławomira Grzelczaka nie oznacza to jednak, że senior jest bardziej ryzykownym klientem.

"W tej grupie wiekowej z płatnościami nie radzi sobie co osiemnasta osoba, podczas gdy wśród ogółu dorosłych Polaków niesolidnym płatnikiem jest co dwunasty. Niewątpliwie jednak, jeśli już popadną w kłopoty finansowe, to trudniej już im z nich wyjść. Na problemy seniorów składają się przede wszystkim zobowiązania wobec instytucji finansowych banków oraz firm pożyczkowych, pozostałe to nieuregulowane rachunki za telefon, media czy czynsz. Łącznie 7,3 mld zł. Zaległości wszystkich Polaków widoczne w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK to blisko 71 mld zł" - zwrócił uwagę Grzelczak.

Leki pochłaniają większość dochodów 34 proc. emerytów

W wynikach badania wykonanego dla BIG InfoMonitor przez ARC Rynek i Opinia na próbie 502 osób uwagę zwracają wydatki związane ze zdrowiem. Leki, rehabilitacja, leczenie i badania, jako pochłaniające największą część dochodów, wskazało łącznie 34 proc. ankietowanych.

Wśród badanych były wyłącznie kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni, którzy ukończyli już 65 lat, wszyscy będący na emeryturze. Poza czynszem i rachunkami jako najwyższe pozycje w wydatkach wymienili oni również bieżące zakupy oraz prace remontowe w mieszkaniu lub domu (po 31 proc. odpowiedzi).

"Problem leczenia i wynikających z tego kosztów wybija się też na pierwszy plan wśród przyczyn zadłużania się. W odpowiedziach na pytanie: 'Na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytu, pożyczki?' leki wskazało dwie trzecie ankietowanych i są one na czele listy. Ale na tym nie koniec, bo na trzeciej i piątej pozycji pojawiło się prywatne leczenie oraz rehabilitacja - razem 34 proc. odpowiedzi.

Na liście powodów skłaniających do zaciągania kredytów i pożyczek niewiele jest punktów związanych z realizacją marzeń czy hobby. Na podróże i utrzymanie samochodu pożyczało pieniądze zaledwie 9 proc. ankietowanych. Badanie pokazuje, że seniorzy są skłonni częściej zadłużyć się, aby pomóc rodzinie (14 proc.) niż by sfinansować własne przyjemności".

Większość niesolidnych dłużników mieszka na Górnym Śląsku

Tak jak w przypadku wszystkich niesolidnych dłużników bez względu na wiek, tak również wśród seniorów najczęstszym miejsce zamieszkania jest Górny Śląsk, a następnie Mazowsze i Dolny Śląsk. Ze Śląska pochodzi prawie 55 tys. dłużników po 64. roku życia. Mają oni też największe łączne długi. Ich wartość dochodzi do 1,3 mld zł.

Na Mazowszu liczba dłużników nieznacznie przekroczyła 44 tys. osób, a dług przewyższył 1 mld zł. Trzecie jest woj. dolnośląskie, ale tu już długi ma 35 tys. osób. Najmniej niesolidnych płatników wśród emerytów zamieszkuje Podlasie - 6 181 osób. Ich przeterminowane zadłużenie wynosi niespełna 106 mln zł.

---

Ruszaj w kosmos ze Starlink: Battle for Atlas. Premiera nowej gry Ubisoftu

Więcej o: