Mieszkanie Plus. W rządzie przyszykowali szybką ścieżkę dla gruntów wojskowych

Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały porozumienie, które przyśpieszy przekazywanie gruntów pod program Mieszkanie Plus.

W ramach porozumienia przyspieszona ma zostać ścieżka przekazywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, poprzez Agencję Mienia Wojskowego (to państwowy podmiot dysponujący gruntami wojskowymi) części gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Chodzi m.in. o grunty, które "nie kolidują z potrzebami obronności państwa". Porozumienie ma polegać na powołaniu zespołu, który będzie "wstępnie kwalifikował nieruchomości" zgłaszane do programu. 

AMW już przekazała do KZN wykaz swoich gruntów, które mogłyby być przydatne w Mieszkaniu Plus. Jak informuje MON, do 18 października Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do resortu o wydanie opinie w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Ponad połowa wskazanych gruntów (pod względem powierzchni) znajduje się na obszarze gmin Tczew i Pruszcz Gdański. Chodzi o 96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów.

Krajowy Zasób Nieruchomości to bank gruntów należących do Skarbu Państwa, na których mają być budowane mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus (a potem wynajmowane Polakom na - w zamyśle - atrakcyjnych warunkach). Swoje grunty przekazała np. Poczta Polska czy PKP. Mówi się o tym, że część mieszkań może być udostępniana pracownikom danych instytucji. Przykładowo, Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy okazji podpisania porozumienia z MON mówił, że przyczyni się ono do "zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych".

Według danych PFR Nieruchomości z początku października, w realizacji albo już zrealizowanych jest 27 projektów w programie Mieszkanie Plus, łącznie na ok. 9,7 tys. mieszkań o wartości ponad 2,4 mld zł. Do końca roku decyzja inwestycyjna ma być podjęta w około 40 kolejnych przypadkach.

Czytaj więcej: Mieszkanie Plus. Oto, gdzie w tym momencie już trwają inwestycje

***

Witucki: Nie mam problemu z tym, że już nie zarządzam 15 tys. pracowników [NEXT TIME]

Więcej o: