Lepsze prognozy gospodarcze KE dla Polski na ten rok. W przyszłym spowolnienie wzrostu

Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Z opublikowanych danych wynika, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,8 procent PKB.

W maju Bruksela prognozowała, że wzrost będzie o pół punktu procentowego niższy. Komisja szacuje, że w kolejnych latach PKB będzie spadać. W przyszłym roku będzie na poziomie 3,7 procent, a w 2020 roku zejdzie do 3,3 procent. Będzie to efekt rosnącej inflacji i kończących się zasobów na rynku pracy.

W analizie dotyczącej Polski czytamy, że pozytywne warunki gospodarcze utrzymają się. Według unijnych ekspertów, inwestycje i konsumpcja będą głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego, wspieranymi przez szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów, oraz unijne fundusze strukturalne. Stabilny będzie deficyt finansów publicznych. W tym i w kolejnym roku ma wynieść 0,9 procent PKB. W 2020 roku ma wzrosnąć do 1 procenta.

Komisja napisała, że mimo wzrostu gospodarczego deficyt strukturalny w tym i w przyszłym roku wyniesie 2 procent PKB. Spadać ma też dług publiczny. W tym roku wyniesie 49,2 procent PKB i będzie o prawie półtora punktu procentowego niższy porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019 roku jeszcze bardziej spadnie - do poziomu 48,3 procent.

Więcej o: