Spadek bezrobocia, wzrost pensji i tak przez prawie 3 lata. Nowe prognozy NBP dla rynku pracy

Dobra sytuacja na rynku pracy szybko się nie skończy wynika z prognoz Narodowego Banku Polskiego. W najnowszym raporcie o inflacji bank centralny prognozuje, że bezrobocie będzie spadać aż do końca 2021 roku.

Bezrobocie ma spadać

Raport o projekcji inflacji 2019Raport o projekcji inflacji 2019 źródło: NBP

Oczekiwanemu w najbliższych latach spowolnieniu tempa wzrostu PKB towarzyszył będzie, opóźniony w czasie, stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących. (...)  W badaniach ankietowych przedsiębiorstw odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności kształtuje się na najwyższym poziomie od 2008 r.62, a odsetek firm deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy pozostaje bardzo wysoki i w IV kw. 2018 r. przekraczał 40 proc.

- wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Raport o projekcji inflacji.Raport o projekcji inflacji. źródło: NBP

Wynagrodzenia będą rosnąć

Ekonomiści NBP prognozują, że płace w kolejnych latach będą rosły średnio w tempie ponad 6 proc. Ma mieć na to wpływ nie tylko niskie bezrobocie, ale także wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

W kierunku wyższej dynamiki płac będzie oddziaływać rekordowo niski poziom stopy bezrobocia oraz stopniowy wzrost inflacji cen konsumenta. Badania ankietowe NBP wskazują, że odsetek firm planujących znaczący wzrost wynagrodzeń w 2019 r. oraz sygnalizujących występowanie presji płacowej utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Dodatkowo, zgodnie z ustawą budżetową na 2019 r., w przyśpieszy tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym, który obejmuje blisko jedną trzecią ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej

- ocenia NBP.

Raport o inflacjiRaport o inflacji źródło: NBP

W dokumencie napisano także, że w najbliższych latach wpływ pracowników z Ukrainy na polski rynek pracy może zostać ograniczony. Według NBP może tak się stać, "gdyby część imigrantów wyjechała z Polski wraz z otwarciem od 2020 r. rynku pracy w Niemczech dla obywateli spoza UE".

Zobacz wideo
Więcej o: