Drastyczne różnice w emeryturach. Mężczyźni dostają o połowę więcej od kobiet

Wysokość pierwszej emerytury przyznanej w styczniu br. wynosi średnio 1681 zł dla kobiet i 2711 zł dla mężczyzn. Panowie otrzymują więc świadczenia o ponad 61 proc. wyższe od pań.
Zobacz wideo

Jak wynika z danych opisanych przez "Dziennik Gazetę Prawną", przeciętna wysokość emerytury przyznanej po raz pierwszy i wypłaconej w styczniu 2019 r. wyniosła 2079 zł. Ta kwota może być jednak nieco myląca, bo średnia emerytura dla kobiet wyniosła 1681 zł, a dla mężczyzn aż 2711 zł. Tym samym kobiety dostają o ponad jedną trzecią mniej od mężczyzn. Albo bardziej wypukle - mężczyźni otrzymują emerytury o ponad 61 proc. wyższe od kobiet.

Podobna dysproporcja jest oczywiście nie tylko w przypadku pierwszych świadczeń. W marcu 2018 r. wyrażająca przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS dla
mężczyznom wynosiła 2717 zł, a kobietom raptem 1818 zł. 

Problemem kobiet jest oczywiście niższy kapitał, który w trakcie pracy zawodowej udaje im się zebrać. Wynika to choćby z niższych płac - według danych GUS na koniec 2016 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe niż kobiet o 18,5 proc. (choć pewien wpływ na to ma też to, że średnio rzecz biorąc w ciągu tygodnia kobiety pracują nieco mniej od mężczyzn).

Kobiety wcześniej osiągają też wiek emerytalny, i - jak wynika z danych ZUS - krócej "składkują" w trakcie swojej kariery zawodowej. ZUS w niedawnym badaniu części niedawno zmarłych emerytów (pobierających świadczenie na nowych zasadach) wyliczył, że średni staż mężczyzny wynosił 31,5 roku, a kobiety 25,4 roku. 

.. zus

Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy może być także moment przechodzenia na emerytury. Według ostatnich danych ZUS, wynosi on ok. 61,4 roku dla panów i 58,7 roku dla pań. Jako, że przeciętnie rzecz biorąc przed kobietami jeszcze więcej lat życia, to zgromadzony przez nie kapitał emerytalny musi starczyć na dłużej. A to daje niższą wysokość comiesięcznego świadczenia. 

Ekonomiści przewidują, że na skutek obniżenia wieku emerytalnego różnica między emeryturami mężczyzn i kobiet może jeszcze rosnąć w przyszłości.

Zobacz wideo
Więcej o: