ArcelorMittal chce czasowo wstrzymać pracę pieca w Krakowie. Związkowcy: Niedowierzanie i zdumienie

ArcelorMittal Poland planuje na jakiś czas zatrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie, prawdopodobnie stanie się to we wrześniu. Związki zawodowe zajęły stanowisko w tej sprawie. Wiadomość o wstrzymaniu produkcji przyjęły "z niedowierzaniem i zdumieniem".
Zobacz wideo

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez organizacje związkowe krakowskiej huty, ”związki zawodowe nie akceptują takiego rozwiązania” i nie kryją swojego zaskoczenia decyzją ArcelorMittal.

Związkowcy przypominają, że w 2015 r. otrzymali od właściciela huty polecenie by nie remontować ostatniego wielkiego pieca w Krakowie. Przedostatni został zlikwidowany w 2008 r. Właściciel huty, podobnie jak teraz, mówił o niskiej konkurencyjności i nieopłacalności produkcji stali w Krakowie. Związkowcy argumentują, że mimo to, przy wsparciu środowiska zawodowego oraz mieszkańców Nowej Huty udało się wymóc na firmie ArcelorMittal generalny remont pieca, który gwarantował jego pracę przez kolejnych 15 lat. 

Co istotne, nie sposób otrzymać odpowiedzi na inne zasadnicze pytania: na jak długo zostanie wstrzymana praca wielkiego pieca i stalowni? Na czym ma polegać wstrzymanie produkcji? Czy dojdzie do całkowitego wygaszenia pieca? A co ze strategicznymi klientami odbierającymi nasze produkty do dalszej przeróbki?

- pytają związkowcy w liście do właściciela huty. I dodają:

Problemy pracownicze są dla organizacji związkowych tematem, do którego przywiązują najwyższą wagę. W tych i innych sprawach nie odpuścimy pracodawcy. W tej kwestii jesteśmy i będziemy zdeterminowani i bezkompromisowi.

Związkowcy zwracają ponadto uwagę na możliwe skutki długotrwałego wyłączenia wrażliwych instalacji wielkiego pieca. Są przekonani, że to doprowadzi do zniszczenia urządzeń, których remont wymagał sporych nakładów finansowych.

Piec zbyt kosztowny

ArcelorMittal Poland planuje tymczasowo wstrzymać pracę wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Firma zwróciła uwagę, że ceny uprawnień do emisji CO2 już przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o ok. 230 proc. względem początku 2018 r. Jednocześnie w ubiegłym roku import wyrobów gorącowalcowanych z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 500 tys. ton, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku.

Zatrzymanie wielkiego pieca trochę trwa i musimy się do tego procesu przygotować, więc mówimy o wrześniu tego roku

- powiedziała Sylwia Winiarek, rzeczniczka prasowa ArcelorMittal Polska.

Dyrekcja ArcelorMittal Poland deklaruje współpracę w zakresie wypracowania rozwiązań dla pracowników na czas postoju części surowcowej. Dotyczy to ok. 1200 osób. Firma deklaruje, że część pracowników postara się oddelegować do innych zadań w innych zakładach w Krakowie, a tam, gdzie będzie to możliwe, zrezygnuje z zewnętrznych wykonawców, by przeszkolić pozostałą kadrę do nowych zadań. W skrajnym przypadku mają otrzymywać część wynagrodzenia bez konieczności świadczenia pracy (tzw. postojowe).

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce oraz największym producentem koksu w Europie. Firma ma sześć oddziałów w województwach małopolskim, opolskim i śląskim.

Zobacz wideo
Więcej o: