Dobry Start czyli świadczenie 300 plus w 2019 roku. Jak złożyć wniosek?

Dobry Start to program jednorazowego wsparcia finansowego dla rodziców uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną nowy rok szkolny. Świadczenie przysługiwać będzie każdemu dziecku, bez względu na dochody rodziny.
Zobacz wideo

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem objętych zostanie 4,6 milionów uczniów. Wnioski o przyznanie pieniędzy można składać już od 1 lipca za pośrednictwem internetu.

Dobry Start. 300 plus dla każdego ucznia. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Uczące się dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na świadczenie do końca 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje uczniom, którzy uczęszczają do wymienionych placówek: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

300 plus nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkoli lub "zerówek" w szkołach i przedszkolach. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Dobry Start. 300 plus dla każdego ucznia. Jak złożyć wniosek?

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje "z urzędu" dlatego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Od 1 lipca możliwe jest składanie e-wniosków za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski w urzędach miasta lub gminy. Wniosek może złożyć także opiekun prawny dziecka lub osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców).

Termin składania wniosków z programu 300 plus upływa 30 listopada. Do tego czasu urząd może odesłać do nas poprawki lub prośbę o uzupełnienie, dlatego trzeba pilnować wyznaczonego na koniec listopada terminu - w innym przypadku pieniądze te nie zostaną nam wypłacone.

Wniosek składa jeden z rodziców, jeśli dziecko wychowywane jest przez obydwu rodziców w jednym gospodarstwie domowym. Jeśli rodzice opiekują się dzieckiem naprzemiennie, to każdy z nich może złożyć wniosek i wtedy otrzymają po 150 złotych świadczenia. Wzory wniosków można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli wniosek wpłynie w lipcu lub sierpniu i zostanie zaakceptowany przez urząd, wówczas 300 plus zostanie wypłacone do końca września, a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski złożone od września będą wypłacone do dwóch miesięcy od terminu złożenia dokumentów.

Więcej o: