Poczta Polska ściąga pieniądze za abonament RTV. Ponad 64 tys. wezwań w trzy miesiące

Od stycznia do marca 2019 roku Poczta Polska wysłała ponad 64 tysiące wezwań do zapłaty i wystawiła ok. 14 tysięcy tytułów wykonawczych dotyczących zaległych opłat za abonament RTV. Choć liczby robią wrażenie, to są zdecydowanie mniejsze niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.
Zobacz wideo

Poczta Polska realizuje ściągalność abonamentu RTV na mocy dwóch dokumentów: ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz umowy zawartej z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Regularnie wysyła wezwania do zapłaty i wystawia tytuły wykonawcze, aby przypomnieć abonentom o zaległych opłatach.

Poczta Polska wysyła upomnienia ws. zapłaty abonamentu RTV

W pierwszym kwartale 2019 roku Poczta Polska wysłała 64 166 upomnień do abonentów zalegających z płatnościami. Po wezwaniu do zapłaty zaległości (w części lub w całości) uregulowało 18 383 osób. W sumie zapłaciły 9,363 mln zł brutto. Po potrąceniu prowizji za obsługę, Poczta Polska przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 8,801 mln zł.

Jak to wyglądało w roku ubiegłym? W analogicznym okresie wystawiono 126 837 upomnień, na które zareagowało 14 737 abonentów - regulując zaległości, wpłacili w sumie 14,272 mln zł brutto. Na konto KRRiT przelano 13,415 mln zł - informuje portal money.pl.

Poczta Polska wszczęła także wiele postępowań administracyjnych w stosunku do abonentów zalegających z zapłatą. W pierwszym kwartale 2019 roku wystawiła 13 701 tytułów wykonawczych, a zrealizowano ich 23 798. Dzięki temu Poczta Polska otrzymała 24,006 mln zł i przekazała KRRiT 22,565 mln zł. W ubiegłym roku wystawiono 33 422 tytułów wykonawczych, a zrealizowano ich 24 249, dzięki czemu Poczta Polska zaksięgowała  23,604 mln zł z czego 22,188 mln zł przekazała na konto KRRiT.