Cztery województwa do likwidacji? To możliwe, choć jeszcze nie teraz

W 2050 r. w czterech województwach w Polsce będzie mieszkać po mniej niż 1 mln osób - wynika z prognozy GUS. Chodzi o województwa: podlaskie, świętokrzyskie, lubuskie i opolskie. W tym ostatnim już mieszka mniej. To może rodzić pomysły zmian w podziale administracyjnym kraju.
Zobacz wideo

O takiej ewentualności mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Zwraca uwagę na już trwający spadek liczby ludności w kilku regionach Polski.

Czy będą w perspektywie 15–20 lat zamieszkiwane przez liczbę ludności wystarczająco dużą, aby spełnić wymogi racjonalności utrzymywania całej sieci podległych samorządowi regionalnemu i wojewodzie instytucji obsługujących mieszkańców danego terenu? Obawiam się, że nie

- mówi prof. Szukalski. 

Czytaj więcej: 500 plus nie wpływa na decyzje prokreacyjne Polaków? Spadek urodzeń. "Wręcz tąpnięcie"

Polska się wyludnia

Według danych GUS, w 2019 rok Polska weszła z nieco ponad 38,4 mln mieszkańców. Najwięcej osób mieszka w województwie mazowieckim (ok. 5,4 mln mieszkańców) i śląskim (ok. 4,5 mln), najmniej w opolskim (986,5 tys.) i lubuskim (ok. 1,014 mln). 

Z prognozy gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 r. może nas być w całej Polsce nawet o ok. 4,7 mln mniej - ok. 33,7 mln osób. Wyludniać mają się wszystkie województwa w Polsce bez wyjątku, ale w niektórych ubytek może być szczególnie dotkliwy, rzędu 20-25 proc.

.. .

Warto też zwrócić uwagę, że cztery z obecnych 16 województw - podlaskie, świętokrzyskie, lubuskie i opolskie - będą mieć w 2050 r., według prognozy GUS, mniej niż milion mieszkańców. Województwo opolskie już ma. 

Likwidacja województw - temat, który powraca

Choć temat likwidacji tego województwa czasem pojawia się w przestrzeni publicznej, to jednak raczej lokalnie. Także kwestia podziału innych województw nie jest podejmowana, częściej już mówi się np. o powstaniu nowego - środkowopomorskiego czy warszawskiego. Nie da się jednak wykluczyć, że wraz z wyludnianiem się Polski nie powróci pomysł zmniejszenia liczby województw.

Warto przypomnieć, że pierwotnie w ramach reformy podziału administracyjnego z 1999 r. takich autonomicznych regionów miało być 12 (a wcześniej wręcz były idee 8 województw). Wobec m.in. lokalnych nacisków  oraz sporów w rządzie co do kształtu reformy, ostatecznie zdecydowano się na 16 województw.

Czytaj też: Wielu miastom w Polsce grozi wyludnienie. Niektóre z nich do 2050 roku mogą stracić połowę mieszkańców

Zobacz wideo
Więcej o: