UOKiK sprawdził, dlaczego odbiór odpadów jest coraz droższy. Przyczyn jest kilka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał, z czego wynikają podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich dwóch latach. UOKiK sprawdził sytuację we wszystkich gminach miejskich w Polsce - efektem tej pracy jest raport na temat rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Zobacz wideo

- Badanie urzędu pokazało, że wzrost opłat płaconych przez mieszkańców za odbiór śmieci rozpoczął się w 2017 r., a potem z roku na rok był coraz większy. W latach 2018-2019 ponad 60 proc. gmin podniosło lub planuje zwiększyć ceny. Skala podwyżek różni się w zależności od regionu Polski - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

UOKiK: Ceny za odbiór odpadów w gminach miejskich wzrosły od 25 do prawie 300 procent

Z badań przeprowadzonych przez UOKiK wynika, że największy wzrost cen za odbiór śmieci obserwuje się w województwie mazowieckim. Tam w jednej z gmin stawki wzrosły prawie trzykrotnie. Najmniejszy skok cen odnotowano w woj. opolskim, jednak nawet tam stawki te wzrosły o 25 proc. "Warto jednak zauważyć, że w żadnej z gmin miejskich opłaty nie osiągnęły stawki maksymalnej ustalonej na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wynosi ona obecnie prawie 34 zł za odpady segregowane i dwukrotność tej sumy za śmieci, które nie są segregowane" - informuje UOKiK.

Dlaczego odbiór śmieci jest coraz droższy? Wśród przyczyn koniec importu odpadów do Chin

W skali całego kraju jako najczęstszą przyczynę podwyżek cen za odbiór śmieci gminy wskazywały wyższą cenę zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów. Drugim powodem jest wzrost kosztów zagospodarowania odpadami oraz zwiększenie liczby surowców, które muszą segregować mieszkańcy. UOKiK zauważa, że poza przyczynami wskazywanymi przez gminy, trzeba powiedzieć także o wzroście cen gospodarowania odpadami w całej Europie, który wynika z zakazu importu odpadów do Chin, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

Więcej o: