500 plus dla niepełnosprawnych. Kto może je otrzymać? Kryteria ZUS, wniosek, terminy

Od 1 października 2019 roku rozpatrywane są wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby je otrzymać? Skąd wziąć wniosek? Jakie dokumenty do niego dołączyć? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych, nazywane świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Wnioski o przyznanie tego świadczenia rozpatruje ZUS. Co zrobić, aby je otrzymać?

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto może je otrzymać? Kryteria ZUS

Świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych, przysługuje osobom które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem
 • nie są uprawnione:
     - do emerytury ani renty
     - do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego
     - do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

  lub są do nich uprawnione, ale ich łączna wysokość nie przekracza 1600 zł brutto.
 • mają miejsce zamieszkania w Polsce,
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub zalegalizowany pobyt w Polsce

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kto je wydaje?

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych, wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy, że niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Ten można znaleźć na stronie internetowej i w siedzibach ZUS. Można go złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 

lub

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak długo czeka się na decyzję?

ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych w ciągu 30 dni od od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przyznawanej jest od miesiąca, w którym osoba ubiegająca się o nie spełnia wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożyła wniosek o to świadczenie.

Więcej o: