Morawiecki przemeblował gabinet. Rząd kontynuacji ma szukać rezerw w państwowych spółkach

Premier Morawiecki zaprezentował kandydatów na ministrów w swoim przyszłym rządzie. Nowy gabinet ma kontynuować dzieło dotychczasowego, istotnych zmian jest jednak sporo. Kluczową rolę w nowym rozdaniu może odegrać Jacek Sasin, który "za karby" weźmie państwowe spółki. Zaskoczeniem może być też podział Ministerstwa Środowiska.
Zobacz wideo

Po zakończeniu posiedzenia Komitetu Politycznego PiS premier Morawiecki przy współudziale Jarosława Kaczyńskiego ogłosił zmiany w rządzie. Rewolucji nie ma, a większość ministrów będzie kontynuowała pracę w resortach. Zarówno prezes PiS, jak premier podkreślali kontynuacyjny charakter rządu, co w opinii Jarosława Kaczyńskiego jest dalszym realizowaniem "dobrej zmiany" i odpowiedzią na zapowiedzi spowolnienia gospodarczego.

Rząd ma charakter kontynuacyjny. To jest kontynuacja "dobrej zmiany". (...) Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić w związku ze spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę użyć słowa kryzys. I temu ma służyć skład rządu

- powiedział Jarosław Kaczyński podczas konferencji PiS.

Jacek Sasin z ważną misją. Rząd boi się spowolnienia?

Istotne wydaje się powołanie Jacka Sasina na ministra nadzoru właścicielskiego. Dokładnej nazwy nowego resortu nie znamy. Wiemy jednak, że będzie on pełnił funkcję zbliżoną do dawnego Ministerstwa Skarbu.

Jarosław Kaczyński, obecny podczas przedstawiania kandydatów na ministrów, zaznaczył, że nowy gabinet powinien skupić się na minimalizowaniu skutków przed ewentualnym spowolnieniem. Jednym z elementów tej strategii ma być "szukanie rezerw" w państwowych spółkach.

Rozdział Ministerstwa Środowiska. Będzie resort klimatu

Premier Morawiecki podkreślił, że część kompetencji została podzielona lub przeniesiona do innych resortów. W jego opinii dotychczasowi ministrowie dobrze wykonują swoją pracę. Są jednak zmiany. Do największych należą zmiany w resorcie finansów oraz podzielenie resortu środowiska na dwa równoprawne organy - pierwszym, któremu szefował będzie 28-letni Michał Woś będzie zajmował się w większym stopniu krajową problematyką, jak "lasy, kopaliny, parki narodowe, łowiectwo i edukacja" oraz drugą, w której ministrem będzie Michał Kurtyka. Ta z kolei ma być skupiona na "całej strefie zewnętrznej", jak ujął to premier, czyli: klimat, problem emisji CO2, gospodarka odpadami, czy odnawialne źródła energii i współpraca z Unią.

Zmiany w resortach finansów i energii

Kolejną zmianą jest rezygnacja z Jerzego Kwiecińskiego w roli Ministra Finansów. Na stanowisku zastąpi go Tadeusz Kościński. Co więcej, premier zapowiedział rozwiązanie działającego w dotychczasowym kształcie Ministerstwa Energii - ze względu na dodatkowe kompetencje jak nadzór nad państwowymi spółkami przewodził mu będzie Jacek Sasin jako Minister ds. Spółek Skarbu Państwa. Jedynym nie ujawnionym przez premiera Morawieckiego politykiem wytypowanym do funkcji ministra jest szef resortu sportu.

Ministrowie i resorty wymienione przez Mateusza Morawieckiego:

 • Minister Kultury - Piotr Gliński (bez zmian)
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin (bez zmian)
 • Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk (bez zmian)
 • Minister Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski (bez zmian)
 • Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak (bez zmian)
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński (bez zmian)
 • Minister Spraw Zagranicznych - Jacek Czaputowicz (bez zmian)
 • Minister Rozwoju (z włączeniem budownictwa) - Jadwiga Emilewicz (bez zmian)
 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk (bez zmian)
 • Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski (bez zmian)
 • Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro (bez zmian)
 • Minister Cyfryzacji - Marek Zagórski (bez zmian)
 • Minister Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski (bez zmian)
 • KPPRM - Michał Dworczyk (bez zmian)
 • Minister Finansów - Tadeusz Kościński (nowy)
 • Minister Środowiska - Michał Woś (nowy)
 • Minister Klimatu - Michał Kurtyka (nowy)
 • Minister ds. Spółek Skarbu Państwa - Jacek Sasin (nowy)
 • Minister Zarządzania Funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak (nowy)
 • Minister Polityki Rodzinnej - Marlena Maląg (nowa)
Chcemy kontynuować wszystkie nasze zapowiedzi i programy. (...) Będziemy realizowali te zmiany z przedstawionym przeze mnie składem rady ministrów, które będę proponował panu prezydentowi do powołania. Jestem przekonany, że to sprawna drużyna, która będzie ze sobą współpracowała

- powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zaproponowane zmiany w rządzie wejdą w życie po wotum zaufania i zaprzysiężeniu nowego rządu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Więcej o: