Zmiany w podatku handlowym. Sejm przyjął nowelizację ustawy

Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przewidywał zawieszenie poboru podatku na sześć miesięcy w 2020 roku. Podatek jest przedmiotem sporu między Polską a Komisją Europejską, która uważa, że jest on niezgodny z przepisami o pomocy publicznej.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowelizacja zawiesza pobór podatku handlowego do 1 lipca przyszłego roku. Za nowelą głosowało 429 posłów a trzech wstrzymało się od głosu.

Wiceszef resortu finansów Leszek Skiba mówił dziś podczas debaty sejmowej, że zawieszenie podatku jest konieczne, bo chociaż Polska wygrała w tej sprawie przed SądemUnii Europejskiej, to wyrok nie jest prawomocny. W ocenie wiceministra pobieranie podatku bez wyroku sądu drugiej instancji mogłoby narazić Skarb Państwa na straty ze względu na konieczność jego zwrotu w przypadku orzeczenia niekorzystnego dla Polski.

Poparcie dla projektu wyraziły w debacie sejmowej wszystkie kluby parlamentarne. Henryk Kowalczyk z PiS złożył wniosek o przejście do drugiego czytania z pominięciem rozpatrzenia projektu przez komisję. Z kolei opozycja złożyła wniosek przeciwny. Finalnie przyjęta dziś w znowelizowanej formie ustawa zakłada, że podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 milionów złotych. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

Podatek handlowy kontra Komisja Europejska

W lipcu Komisja Europejska złożyła odwołanie od wyroku Sądu UE w sprawie polskiej ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej, zwanym też podatkiem handlowym, zapowiedzianym przez premiera Morawieckiego. Sąd UE uznał wcześniej, że nie ma przeszkód, by wprowadzić nową daninę od zagranicznych gigantów w Polsce.

W maju 2019 Sąd UE unieważnił decyzję Komisji Europejskiej, która nakazała Polsce zawiesić wprowadzenie podatku handlowego. Zdaniem Brukseli łamałby on zasady UE ws. pomocy publicznej, dając sklepom o niskich przychodach przewagę nad większymi konkurentami. KE uważała, że taka sytuacja faworyzowałoby mniejsze placówki, obciążając z kolei te wielkoformatowe. To zostało uznane przez KE za niedozwoloną pomoc państwa i podstawę złożonego odwołania.

Więcej o: