Zwolnienie ze składek ZUS. Dzięki tarczy 3.0 skorzystać może więcej osób. Kto? Jak złożyć wniosek?

Wciąż można zgłaszać się o zwolnienie ze składek ZUS. Tarcza 3.0 rozszerza zakres osób, które mogą skorzystać z tej opcji. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Rozwiązania antykryzysowe wprowadziły m.in. możliwość wystąpienia o zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców za okres marzec - maj 2020. Dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Tarcza 3.0 rozszerzyła zakres osób, które mogą skorzystać z tej opcji, co rząd przybliża na swojej stronie internetowej.

Kto może skorzystać ze zwolnienia płatności składki ZUS?

Wg przepisów o zwolnienie ze składek ZUS wystąpić mogą podmioty, które: 

 • były płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
 • są spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • są osobami duchownymi,
 • wykonywały pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Zwolnienie ze składek za kwiecień i maj przysługuje jeśli:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą, opłacając składki na własne ubezpieczenie, a twój przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Lub
 • korzystasz z „ulgi na start” i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie będzie przysługiwało jeżeli prowadziłeś działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:
    a. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
    b. był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Zobacz wideo Jak prowadzić biznes w czasie pandemii? Rozmowa z ekspertem OLX

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. 
 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 • Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).
 • Duchownych. 

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składki ZUS?

Dokumenty należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 roku. Żeby to zrobić, należy przygotować wniosek RDZ. Instrukcję jak go wypełnić, znajdziecie pod TYM adresem.

Dokumenty można złożyć:

 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
 • Za pośrednictwem poczty.
 • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Więcej o: