Emerytura dla rocznika 1953. W czwartek głosowanie w Senacie

Na posiedzeniu Senatu w czwartek 2 lipca Izba Wyższa polskiego parlamentu będzie głosowała nad podniesieniem emerytury dla rocznika 1953. Niektórzy emeryci dostaną nawet 12 tys. złotych wyrównania.

Ustawa ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.).

"W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym - w sprawozdaniu komisji zostały przedstawione wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy - głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia" - podano na stronie internetowej Senatu. Głosowanie nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się pod koniec czwartkowego posiedzenia Izby Wyższej polskiego parlamentu.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Sejm znowelizował 19 czerwca w piątek ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając podwyżki i wyrównania dla emerytów urodzonych w 1953 roku, którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 roku nowych zasad obliczania emerytury. Za nowelizacją opowiedziało się 445 posłów, pięcioro było przeciwnych, a sześcioro wstrzymało się od głosu. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 roku.

22 czerwca ustawa trafiła do Senatu.

Kto skorzysta na zmianie przepisów?

Na zmianie przepisów skorzystają osoby urodzone w 1953 r., które spełniają następujące warunki:

  • pobierają lub pobierały wcześniejsze emerytury;
  • otrzymały prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
  • kiedykolwiek wystąpiły o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

Część emerytów otrzyma ponad 12 tys. złotych 

W  tym przypadku liczba osób, które mają skorzystać na zmianie to 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana) - średnio o 12 786 zł.

Natomiast osoby, które  pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturę powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r., szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł. Liczba osób, które - w tym przypadku - skorzystają na zmianie, wynosi 11,2 tys.   

Z czego wynika podwyżka?

W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając od podstawy obliczenia emerytury pobranych kwot emerytur wcześniejszych.  Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny, skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według wcześniejszych, korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali już do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Więcej o: