Prawie 6 tys. Polaków inwigilowanych przez służby. Jest sprawozdanie Prokuratora Generalnego za 2019 rok

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, będący jednocześnie ministrem sprawiedliwości, przedstawił Senatowi roczne sprawozdanie za 2019 rok. W zeszłym roku policja i służby specjalnie podsłuchiwały niemal 6 tys. osób. Jak informuje TVN24, to nieco mniej niż w roku 2018.

5711 osób podsłuchiwała policja i służby specjalnie w 2019 roku, wynika z dorocznego raportu Prokuratora Generalnego, który został złożony do Senatu, informuje TVN24. 5711 to liczba zastosowanych kontroli operacyjnych, najczęściej podsłuchów. Samych wniosków było więcej, bo 5839, ale sporo z nich zostało odrzuconych. Sąd nie przychylił się do objęcia podsłuchem 25 osób, a prokuratora odrzuciła 103 wnioski. Wszystkich wniosków było mniej niż w 2018 roku, gdy o zastosowanie kontroli operacyjnej występowano wobec 6088 osób. 

Zobacz wideo KO uruchomiła stronę do składania protestów wyborczych. Nowacka: Wychodzimy naprzeciw gniewowi

Podsłuch najczęściej zakłada policja. Na drugim miejscu Straż Graniczna

Jak wynika z raportu Prokuratora Generalnego, zdecydowanie najczęściej inwigiluje policja, która wnioskowała o podsłuch i podglądanie 4322 osób. Policja jako jedyna informuje, do ilu śledztw doszło w rezultacie kontroli operacyjnych. W 2019 roku takich przypadków było 1300. Drugą formacją pod względem liczby wniosków była Służba Graniczna, która występowała o zgodę na podsłuch 395 osób. Niemal taką samą liczbę wniosków złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, które chciało inwigilować 384 osoby. Zaskakująco mało osób kontrolą operacyjną chciała objąć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wystąpiła o to prawo jedynie 206 razy. Służba Kontrwywiadu Wojskowego w 2019 roku inwigilowała nieco mniej osób od ABW - takich przypadków było 196. Najmniej razy o podsłuch występowała Krajowa Administracja Skarbowa, której wydano zgodę na takie działania zaledwie siedem razy. 

Uprawnienia do kontroli operacyjnych mają również Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Służba Ochrony Państwa. Te formacje nie skorzystały z tego prawa ani razu w minionym roku. W raporcie nie ma też informacji na temat cywilnej Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego. 

Więcej o: